Kinh hoàng ô tô chở cả gia đình lao xuống hồ

Thế giới -    BT (TH)
Người lái xe được cho là cài số tiến thay vì số lùi khi đưa xe ra khỏi chỗ đỗ. Trên xe có 4 người gồm cả trẻ em.

Độc giả bình luận