Lời từ biệt Liên Hợp Quốc của ông Ban Ki-moon

Thế giới -    Dung Hà (TH)
"Đêm mai, vào giao thừa, tôi sẽ ở Quảng trường Thời đại. Hàng triệu người sẽ chứng kiến thời điểm tôi mất việc",... "Tôi sẽ luôn là người con của Liên Hợp Quốc. Trái tim tôi luôn hướng về các bạn và Liên Hợp Quốc" - Ông Ban Ki-moon phát biểu kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Độc giả bình luận