Ngày của Cha: Nhớ về những người anh hùng của riêng bạn

Thế giới -    Văn Thắng
Ngày của Cha - Father’s Day là ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng 6. Cụ thể trong năm 2017 này, Ngày của Cha là ngày 18/06/2017. Trong mỗi chúng ta cha luôn là người anh hùng vĩ đại luôn có mặt khi bạn cần nhất. Chúng tôi dành video đặc biệt này để cảm ơn những người cha trên toàn thế giới.

Độc giả bình luận