Suýt xảy ra thảm họa hàng không khủng khiếp nhất lịch sử

Thế giới -    BT (TH)
Chiếc máy bay của Air Canada suýt gây ra thảm họa lớn nhất trong lịch sử hàng không khi suýt hạ cánh trúng 4 phi cơ khác đang chuẩn bị cất cánh trên đường băng.

Độc giả bình luận