Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI:

Bàn quy hoạch cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước

LĐO X.V
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

• Hội nghị sẽ cho ý kiến về dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.


>> Xem toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2.5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh) chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở 6 vấn đề để trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.

Làm rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần làm rõ vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chưa mạnh, tình trạng “hành chính hóa” chậm được khắc phục? Vì sao cải cách hành chính chưa đạt được kết quả mong muốn; bộ máy tổ chức và tổng biên chế vẫn tiếp tục phình to, nhất là ở cấp tổng cục, các đơn vị trực thuộc bộ và chính quyền cơ sở. 

Tình trạng “tách ra, nhập vào”, “nhập vào, tách ra” vẫn lặp đi lặp lại. Vấn đề biên chế, phụ cấp cho cán bộ cơ sở vẫn chưa có lời giải... Trên cơ sở đánh giá, phân tích những mặt hạn chế, yếu kém đó, cần có giải pháp để khắc phục một cách cơ bản.

Về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ bối cảnh, tình hình đã và đang có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới và bản thân công tác dân vận hiện cũng còn những hạn chế, yếu kém.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân hiện nay vẫn là Đảng phải hết lòng, hết sức chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền thật trong sạch, vững mạnh; khắc phục cho được những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người công bộc trung thành của nhân dân.

Lắng nghe ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dự hội nghị bám sát tinh thần chung là phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

Sơ kết rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ4


Về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ, sau hơn 1 năm thực hiện, cần sơ kết để kịp thời rút kinh nghiệm và có những nhận định, đánh giá thống nhất, tạo sự đồng thuận cao, làm cơ sở cho việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết này.

Theo Tổng Bí thư, dù thời gian còn ngắn, nhiều việc mới triển khai hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần cầu thị, các cấp ủy và tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Cho ý kiến về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Đề cập về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết thời gian qua Bộ Chính trị đã sớm chỉ đạo triển khai việc xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Sau khi được Hội nghị TƯ 6 khóa XI thông qua đề án, Bộ Chính trị đã khẩn trương chuẩn bị để trình Hội nghị TƯ lần này cho ý kiến về dự kiến quy hoạch BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các ủy viên trung ương đã tích cực tham gia phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch. Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu, bước đầu cho thấy nguồn cán bộ khá dồi dào về số lượng, có đủ 3 độ tuổi cho các chức danh, trong đó có khá nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của trung ương cân nhắc, quyết định chính thức.

Bàn về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường, Tổng Bí thư nêu rõ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc; đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Trong các văn kiện đại hội IX, X, XI và nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng gần đây đã đề cập vấn đề này, nhưng chưa có một nghị quyết chuyên đề toàn diện, sâu sắc của BCHTƯ cho cả 3 nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị TƯ lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời chỉ đạo thực hiện có kết quả lĩnh vực này.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị làm việc đến ngày 11.5.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Náo loạn ngay đầu phiên của ĐHCĐ thường niên 2016 NHTMCP Eximbank

Xem tại đây

Sáng ngày 24.5, ĐHCĐ thường niên 2016 của Eximbank đã chính thức diễn ra với tỷ lệ tham gia gần 93%. Tuy nhiên, ngay tại đầu phiên của đại hội đã xảy ra náo loạn khi mà một lượng lớn cổ đông phản đối việc xuất hiện 5 thành viên trong chủ toạ đoàn và cũng như phản đối việc thông qua quy chế đại hội.

Cụ thể, ngay sau khi chương trình Đại hội được trình bày và tiến hành biểu quyết để thông qua thì đã vấp phải sự phản đối khá gay gắt từ một số nhóm cổ đông, tương ứng tỷ lệ không đồng ý quy chế Đại hội là 28.03%.

Nhiều cổ đông đã thể hiện sự bức xúc đối với kết quả kiểm phiếu khi có tỷ lệ thông qua quy chế Đại hội đạt 71.97%, các cổ đông yêu cầu đưa ra bằng chứng về tỷ lệ đồng ý này. Có thể nói quá nhiều bức xúc tại ĐHCĐ của Eximbank, một điều chưa từng thấy trong lịch sử ĐHCĐ ngành NH.

Và vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên cuối cùng ĐH đã kết thúc và các nội dung sẽ được tiếp tục thông qua vào ĐH bất thường dự kiến vào ngày 4.8 tới.

Hoa quả Thái Lan nhập khẩu: Đâu phải cứ xuất xứ từ Thái Lan là “sạch”!

Xem tại đây

Với tình trạng lo sợ hoa quả Trung Quốc, kể cả Việt Nam không đảm bảo ATTP nên trong những năm gần đây, hoa quả Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam ngày một nhiều và đa dạng chủng loại. Người tiêu dùng Việt thường “mặc định” cứ hàng hóa Thái Lan là đều an toàn, đảm bảo chất lượng nhưng mới đây, Hệ thống Cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan (Thai-PAN) đã công bố kết quả rằng có đến 57,1% các mẫu sản phẩm đưa đi kiểm tra có lượng chất độc hại vượt ngưỡng cho phép.

Cụ thể, có đến 100% mẫu cam và ổi được xét nghiệm có chất độc hại vượt mức cho phép. Thanh long, đu đủ, xoài Nam Dok Mai có lượng tồn dư chất độc lần lượt là 71,4%, 66,7% và 44,4%. Thậm chí, 25% sản phẩm được chứng nhận hữu cơ (organic) – tức sản phẩm có mức độ an toàn vượt trên cả sản phẩm đạt chuẩn GlobalGAP hay EuroGAP, cũng bị phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt tiêu chuẩn cho phép.

Hàng loạt cửa hàng trà sữa Feeling tea bị tạm giữ nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Xem tại đây

Chi Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa tạm giữ nguyên liệu chế biến tại 4 cửa hàng trà sữa thuộc chuỗi cửa hàng Feeling tea do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá. Các sản phẩm bị tạm giữ chủ yếu là: hạt trân châu, bột trà xanh, bộ cà phê, đường nước…

Trong số 8 cửa hàng được kiểm tra, thì có tới 7 cửa hàng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, 1 cửa hàng đang trong quá trình xử lý (mời giám đốc lên làm việc). 8 cửa hàng bị kiểm tra có địa chỉ tại: 123 Đội Cấn, 11 đường Thanh Niên, 99 Xã Đàn, 61 Yên Lãng, 401 Bạch Mai, 147 Trần Đại Nghĩa, 491 Kim Ngưu, số 8 Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 162 Ngọc Lâm.

Công trình phải có tối thiểu 3 tầng hầm: Không bắt buộc tất cả

Xem tại đây

Như đã đưa tin, quy định dự án phải có từ 3 tầng hầm trở lên đang trở thành đề tài nóng trên thị trường bất động sản Hà Nội những ngày qua. Trước ý kiến cho rằng, thông báo về việc phải có tối thiểu 3 tầng hầm để xe và xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các công trình, khu đô thị, trung tâm thương mại của Sở QH-KT là vội vàng, trái luật

Theo ông Lê Vinh, Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội nhiệm vụ của các sở ngành là phải họp bàn để tham mưu cho thành phố xem công trình nào sẽ áp dụng quy định này. Đối tượng nào sẽ làm tối thiểu 3 tầng hầm, đối tượng nào không… “Tóm lại là phân loại công trình, nội thành, ngoại thành thế nào, rất nhiều yếu tố. Hướng dẫn cụ thể thế nào còn đang bàn, chứ không có chuyện bắt buộc tất cả các công trình đều phải có tối thiểu 3 tầng hầm” – lãnh đạo Sở QH-KT nói.

Horea lại kiến nghị tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỉ đồng

Xem tại đây

Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng nhà nước sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23 của Chính phủ về tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết số tiền trong gói để các Ngân hàng thương mại có căn cứ thực hiện và người vay yên tâm, với các đề xuất sau:

Thống kê, xác định số dư nợ theo các hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng của từng Ngân hàng thương mại.

Sau ngày 31.5.2016, các Ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân cho các đối tượng khách vay đến hết hợp đồng theo tiến độ và điều kiện giải ngân đã xác định trong hợp đồng tín dụng, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp và người vay.

Dự án Hồ Tràm Strip được “bơm” thêm 75 triệu USD sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

Xem tại đây

Dự án là tổ hợp khách sạn, sân golf, casino…có trị giá 4,2 tỉ USD đang được đẩy mạnh đầu tư. Với việc bổ sung thêm nguồn vốn này, tổng số vốn rót vào dự án đến nay vào khoảng 1 tỉ USD.

Nguồn vốn bổ sung này nhằm mục đích xây dựng mở rộng khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip giá trị 75 triệu đô la Mỹ. The Grand Hồ Tràm Strip đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) việc hợp tác đầu tư này với Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CotecCons) vào ngày 23.5 trong khung khổ chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama đến Việt Nam và thắt chặt mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam.

MOU này thể hiện việc xây dựng tháp khách sạn thứ hai 559 phòng của The Grand sẽ do Tập đoàn CotecCons đảm trách, nâng tổng số lượng phòng khu phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip lên 1.100 phòng khi hoàn thiện.


Kinh tế 24h: Náo loạn đại hội cổ đông Eximbank, hoa quả Thái Lan chứa “độc tố”.