Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI:

Bàn quy hoạch cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước

LĐO X.V
Chia sẻ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

• Hội nghị sẽ cho ý kiến về dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.


>> Xem toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2.5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh) chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở 6 vấn đề để trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.

Làm rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần làm rõ vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chưa mạnh, tình trạng “hành chính hóa” chậm được khắc phục? Vì sao cải cách hành chính chưa đạt được kết quả mong muốn; bộ máy tổ chức và tổng biên chế vẫn tiếp tục phình to, nhất là ở cấp tổng cục, các đơn vị trực thuộc bộ và chính quyền cơ sở. 

Tình trạng “tách ra, nhập vào”, “nhập vào, tách ra” vẫn lặp đi lặp lại. Vấn đề biên chế, phụ cấp cho cán bộ cơ sở vẫn chưa có lời giải... Trên cơ sở đánh giá, phân tích những mặt hạn chế, yếu kém đó, cần có giải pháp để khắc phục một cách cơ bản.

Về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ bối cảnh, tình hình đã và đang có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới và bản thân công tác dân vận hiện cũng còn những hạn chế, yếu kém.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân hiện nay vẫn là Đảng phải hết lòng, hết sức chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền thật trong sạch, vững mạnh; khắc phục cho được những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người công bộc trung thành của nhân dân.

Lắng nghe ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dự hội nghị bám sát tinh thần chung là phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Bàn quy hoạch cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

Sơ kết rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ4


Về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ, sau hơn 1 năm thực hiện, cần sơ kết để kịp thời rút kinh nghiệm và có những nhận định, đánh giá thống nhất, tạo sự đồng thuận cao, làm cơ sở cho việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết này.

Theo Tổng Bí thư, dù thời gian còn ngắn, nhiều việc mới triển khai hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần cầu thị, các cấp ủy và tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Cho ý kiến về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Đề cập về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết thời gian qua Bộ Chính trị đã sớm chỉ đạo triển khai việc xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Sau khi được Hội nghị TƯ 6 khóa XI thông qua đề án, Bộ Chính trị đã khẩn trương chuẩn bị để trình Hội nghị TƯ lần này cho ý kiến về dự kiến quy hoạch BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các ủy viên trung ương đã tích cực tham gia phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch. Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu, bước đầu cho thấy nguồn cán bộ khá dồi dào về số lượng, có đủ 3 độ tuổi cho các chức danh, trong đó có khá nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của trung ương cân nhắc, quyết định chính thức.

Bàn về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường, Tổng Bí thư nêu rõ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc; đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Trong các văn kiện đại hội IX, X, XI và nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng gần đây đã đề cập vấn đề này, nhưng chưa có một nghị quyết chuyên đề toàn diện, sâu sắc của BCHTƯ cho cả 3 nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị TƯ lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời chỉ đạo thực hiện có kết quả lĩnh vực này.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị làm việc đến ngày 11.5.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Video: Thua U23 Hàn Quốc 1-2, U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á với ngôi nhì bảng