Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có tham nhũng

LĐ - 298 Diệu Linh
Chia sẻ
ảnh minh họa

Ngày 19.12, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22.9.2006 của Chính phủ - quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Cụ thể, về nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật (điều 6) sửa đổi, bổ sung như sau: “Việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân do mình quản lý có liên quan quy định tại khoản 3, điều 4 nghị định này.
Ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn thực hiện theo các nguyên tắc căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới; căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu với hành vi tham nhũng của người được phân công phụ trách, quản lý”.
Đối với hình thức xử lý kỷ luật (điều 7), sửa đổi, bổ sung như sau: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật.
Cụ thể, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức là khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó.
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân."

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.2.2014.

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Quang Vinh
Không biết cái câu"khó lắm, khó lắm, không có dễ đâu" với câu "nói vậy mà không phải vậy" cái câu nào đúng hơn?
Trả lời - -
Bối Đạt Gia
Nghị định cũng như "dự định" mãi mà không làm. phạt người hút thuốc lá: người ta hút tràn lan, hút cả trong cơ quan, đơn vị đó ai tới mà phạt. Hình như Nghị định viết ra với mục đích "lấy vải thưa để che mắt thấn". Người đứng đầu đơn vị để xãy ra tham nhũng. trong đơn vị chỉ có thủ trưởng là chủ tài khoản đơn vị, mọi vấn đề là thủ trưởng quyết định, thì ai là người có quyền để tham nhũng.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Màn tranh cãi “nảy lửa” giữa luật sư của Phương Nga và Cao Toàn Mỹ