Video xem nhiều nhất

Trăn khổng lồ đường kính bụng 1m, nặng gần nửa tấn ở Brazil