Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành bảo hiểm xã hội

LĐ - 184 Thái Linh
Chia sẻ

BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch số 2861/KH-BHXH xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành BHXH giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, điển hình tiên tiến sẽ là nhân tố quan trọng làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước.

Rộng về đối tượng, chặt chẽ về yêu cầu

Kế hoạch nêu rõ, điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước. Các gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý; là nhân tố nổi trội, liên tục dẫn đầu trong các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng phát triển; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do ngành, chính quyền địa phương và đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội của đất nước.

Đối tượng tham gia xây dựng điển hình tiên tiến là các vụ, ban, văn phòng và các đơn vị dự toán cấp III; các phòng thuộc các vụ, ban, văn phòng và các đơn vị dự toán cấp III thuộc cơ quan BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc BHXH các tỉnh, thành phố; tổ nghiệp vụ thuộc BHXH các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh; cá nhân là CBCCVC và NLĐ trong toàn ngành.

Tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến được quy định cụ thể đối với từng tập thể và cá nhân; đồng thời gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành cũng như công tác cải cách TTHC và giao dịch điện tử. Đặc biệt, đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn cần phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức, lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ; cá nhân lãnh đạo, quản lý là gương điển hình tiên tiến khi tập thể do người đó đứng đầu phải là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành bảo hiểm xã hội ảnh 1
 

Tạo môi trường cho “hạt giống” phát triển

Việc bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ được giao và được xác định từ đơn vị cơ sở. Hằng năm, trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua, mỗi đơn vị cần chủ động phát hiện, lựa chọn và giới thiệu các tập thể, cá nhân là những nhân tố tích cực, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao để bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến. Trên cơ sở đó, Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị lên kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng thành gương điển hình tiên tiến của ngành.

Cũng trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến, các đơn vị cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra; đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Các đơn vị cũng cần tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần hoặc có biện pháp cụ thể hướng dẫn, động viên các tập thể, cá nhân đăng ký điển hình tiên tiến; tạo môi trường thuận lợi cho các điển hình tiên tiến phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc; đồng thời phát hiện, uốn nắn những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch.

Việc phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành cần được tổ chức với các hình thức phong phú và phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao.

 

 

i) Điện công nghiệp; ii) Hệ thống điện; iii) Điện - điện tử; iv) Điện - Điện lạnh; v) Tự động hoá công nghiệp; vi) Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bà Hiền chữa “chim” cho hàng loạt trẻ em, y tế huyện không hay biết