Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ: Ký kết quy chế phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương

TR.LƯU
Chia sẻ

Đó là sự kiện nổi bật trong tuần qua của BCĐ TNB.

Theo đó, các bên đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 với nội dung trọng tâm về công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ các nội dung liên quan đến công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở vùng TNB; phối hợp công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát trên địa bàn TNB; phối hợp trong công tác trao đổi thông tin về tình hình thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị ở vùng TNB... Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo; giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, dư luận xã hội có liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan về vấn đề dân tộc, tôn giáo; đề xuất chủ trương, giải pháp về công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng TNB…

Phát biểu tại hội nghị, ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ TNB cho biết, việc ký kết sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa 3 cơ quan, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng đơn vị đã đề ra. Thời gian tới sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương về định hướng tư tưởng, chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, nội dung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Vợ chồng Hoàng tử William nhiều lần “đối đầu” căng thẳng