Sổ tay cán bộ công đoàn:

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ

TÂM PHÚC
Chia sẻ

Năm 2016, các cấp CĐ tỉnh Long An đã tiếp nhận 201 đơn khiếu nại (KN), 10 đơn tố cáo (TC) của trên 208 lượt CNVCLĐ (có 192 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ). Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh tiếp nhận 35 đơn KN, 1 đơn TC; CĐ ngành, LĐLĐ cấp huyện và CĐCS tiếp nhận 166 đơn KN, 9 đơn TC. Hầu hết các đơn đều được CĐ các cấp giải quyết và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết. 

Nội dung đơn KN, TC tập trung một số vấn đề: Người sử dụng LĐ vi phạm pháp luật LĐ về chấm dứt hợp đồng LĐ, chế độ trợ cấp thôi việc, không thanh toán tiền lương, tiền thưởng, không thực hiện việc chốt trả sổ BHXH cho NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ… Số đơn KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng LĐ đã được các cấp CĐ chủ động tham gia giải quyết với nhiều hình thức (tổ chức đối thoại, xem xét kiến nghị, chuyển đơn và giám sát việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền…).

Kết quả, các cấp CĐ đã giải quyết và tham gia giải quyết 186 đơn (còn 17 đơn đang trong giai đoạn cùng các ngành chức năng giải quyết và 8 đơn nặc danh). Qua giải quyết và tham gia giải quyết đã nhận trở lại làm việc 3 người, hạ mức xử lý kỷ luật 6 người; giải quyết thỏa đáng đem lại quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 800 NLĐ (tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 25.250.000 đồng). 

Trong quá trình giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư KN, TC của CNVCLĐ cho thấy: Hầu hết đều phát sinh từ cơ sở (tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng LĐ chưa chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ; tại một số nơi, CĐ chưa mạnh dạn chủ động, chưa tích cực tham gia việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; việc giám sát, kiến nghị tham gia giải quyết KN còn hạn chế nên có lúc có nơi việc giải quyết và tham gia giải quyết chưa thỏa đáng, dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp còn nhiều.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Uber gặp khó, tạo cơ hội cho startup “ria mép màu hồng” tăng trưởng