Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

TÂM PHÚC
Chia sẻ

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 227 doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước. Qua 5 năm triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên (ĐV), thành lập CĐCS trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã thành lập mới được 76 CĐCS DN (trung bình 13 DN thành lập tổ chức CĐ/năm). Cùng thời gian, toàn tỉnh phát triển mới được 45.414 ĐV tại các DN.

So năm 2010, số ĐV tăng thực tế là 14.727 người; trong đó ĐV tại các DN FDI tăng 14.577 người. Tổng số ĐV khu vực ngoài nhà nước hiện có 33.692/37.647 CNLĐ (tỷ lệ 89%). Đối với DN đã thành lập tổ chức CĐ, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia tổ chức CĐ; phát huy tốt vai trò của tổ chức CĐ trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV và NLĐ, qua đó nâng cao uy tín của tổ chức CĐ và thu hút đông đảo NLĐ tham gia. Đối với DN chưa có tổ chức CĐ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho NLĐ và chủ DN về pháp luật LĐ, Luật CĐ, Điều lệ CĐVN và các văn bản có liên quan đến NLĐ; gắn việc tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS, phát triển ĐV với việc thực hiện thu kinh phí CĐ theo quy định; thực hiện quy trình phát triển ĐV, thành lập CĐCS theo Điều lệ CĐVN…

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long cũng đã lãnh - chỉ đạo CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, DN. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh thành lập các đoàn khảo sát và phúc tra hoạt động của các cấp CĐ; tổ chức tổng kết, đánh giá công tác xây dựng CĐ vững mạnh vào cuối năm. Hoạt động này đã kịp thời củng cố, uốn nắn những đơn vị hoạt động chưa tốt; động viên, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Nhờ đó, chất lượng hoạt động CĐ trong toàn tỉnh (nói chung) và khu vực ngoài nhà nước (nói riêng) ngày càng được nâng lên. Số CĐCS DN xếp loại vững mạnh tăng từ 74% (năm 2010) lên 77,9% (năm 2015).  

5 năm qua, LĐLĐ tỉnh cũng đã phối hợp với Trường Đại học CĐ mở 2 lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ CĐ, có 111 cán bộ CĐ tham dự; trong đó có 34 cán bộ CĐ tại các DN. LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) mở lớp tập huấn “Vai trò của CĐ trong việc xây dựng thang bảng lương”, thu hút 36 cán bộ CĐCS tại các DN.
Có thể thấy, quá trình thực hiện tuy vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, song các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực vượt khó để thực hiện công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS trong DN ngoài nhà nước… 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Mẹ tay vỡ nát vẫn cố đào bới tìm con trai 4 tuổi