Xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang: Bình quân đạt 11,65 tiêu chí/xã

L.N.G
Chia sẻ

Tỉnh ủy Tiền Giang vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 tập trung xây dựng 29/145 xã (20% số xã trên địa bàn tỉnh) cơ bản đạt chuẩn NTM; trong đó có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí (TC). Kết quả thực hiện, đến cuối năm 2015 có 12 xã đạt 19/19 TC (đã công nhận xã đạt chuẩn NTM), có 12 xã đạt từ 15 TC trở lên. So với mục tiêu đề ra, số xã đạt 19/19 TC vượt kế hoạch, song số xã cơ bản đạt chuẩn NTM chưa đạt. Cũng theo mục tiêu đề ra, đến năm 2020 có 50% số xã cơ bản đạt chuẩn NTM và 50% số xã còn lại đạt 14/19 TC. Kết quả thực hiện đến tháng 9.2016: 12/139 xã đạt 19/19 TC, 14 xã đạt từ 15 - 18 TC, 33 xã đạt từ 5 - 9 TC.

Bình quân số TC đạt được/xã là 11,65, so năm 2011 tăng 6,38 TC. Mức độ đạt được bình quân so với khu vực ĐBSCL và toàn quốc còn thấp (khu vực ĐBSCL bình quân 13,7 TC/xã, toàn quốc 12,9 TC/xã). Đến nay, trong 139 xã, có 17 xã đạt TC giao thông, 136 xã đạt TC thủy lợi, 28 xã đạt TC điện, 38 xã đạt TC trường học, 16 xã đạt TC cơ sở vật chất văn hóa, 83 xã đạt TC chợ nông thôn, 139 xã (100%) đạt TC bưu điện, 75 xã đạt TC nhà ở dân cư, 84 xã đạt TC hình thức sản xuất, 113 xã đạt TC hộ nghèo, 118 xã đạt TC giáo dục, 95 xã đạt TC y tế, 126 xã đạt TC văn hóa, 34 xã đạt TC môi trường, 43 xã đạt TC hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, 131 xã đạt TC “Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn”…

Giai đoạn 2011 - 2015,  nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại Tiền Giang là 7.197,2 tỉ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước (1.928,8 tỉ đồng), vốn doanh nghiệp (732,5 tỉ đồng), vốn tín dụng (2.058,1 tỉ đồng), vốn từ cộng đồng dân cư (1.749,4 tỉ đồng), vốn huy động khác (515,9 tỉ đồng).

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Vì sao trẻ cắt bao quy đầu bị sùi mào gà ở Hưng Yên?