Kiên quyết loại bỏ các rào cản!

LĐ - 179 Huy Bình
Chia sẻ

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ ngày 1.8.2016 khi lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh. Đây cũng chính là điều mà cộng đồng doanh nghiệp(DN) đang quan tâm theo dõi sát sao.


Được biết, Dự án Luật đưa ra xin ý kiến lần này sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều Luật hiện hành: Luật Đầu tư, Luật DN, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập DN, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quảng cáo, Luật Nhà ở.

Được biết, dự án Luật sẽ dự kiến sẽ bãi bỏ 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chuẩn hóa tên gọi 25 ngành nghề, bổ sung 14 ngành nghề. Như vậy, Luật Đầu tư sẽ còn 214 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm 53 ngành nghề so với luật hiện hành. Sửa đổi một số khái niệm để làm cơ sở phân định điều kiện kinh doanh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, như sửa đổi khái niệm “đầu tư”, bổ sung khái niệm “điều kiện kinh doanh” và “điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” bởi việc phân định chưa rõ về điều kiện kinh doanh và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật... đã gây nhiều vướng mắc.

Dự án Luật này cũng sẽ hoàn thiện chính sách bảo hộ và khuyến khích đầu tư; khắc phục những vướng mắc trong quá trình hoạt động của DN bằng cách sửa đổi 4 luật: Sửa Luật Đầu tư theo hướng bổ sung cam kết của nhà nước trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật để phù hợp với quy định về bảo hộ quyền sở hữu tại khoản 2 Điều 32 Hiến pháp 2013 và nguyên tắc không hồi tố những quy định của pháp luật gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Dự án cũng sửa đổi Luật Thuế thu nhập DN nhằm bảo đảm sự thống nhất với Luật Đầu tư về đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư,… sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng bổ sung việc sử dụng các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang làm đất ở thay vì chỉ sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở như hiện nay để thống nhất với Luật Đất đai…

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm đảm bảo tính liên thông, đồng bộ giữa thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và các thủ tục có liên quan khác...

Được biết, với việc ban hành và thực thi Luật DN, Luật Đầu tư và các luật khác có liên quan trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho quyền tự do kinh doanh của DN được mở rộng, mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh được nâng cao, các rào cản kinh doanh, rủi ro và chi phí cho DN đã loại bỏ và giảm đáng kể... Kết quả là từ ngày 01.7.2015 đến 01.7.2016, đã có gần 106 nghìn DN thành lập theo Luật DN mới, với số vốn đăng ký đạt gần 768 nghìn tỉ đồng, tăng 27,8% số DN so với cùng kỳ, trong đó số vốn tăng tới 42,4%.

Cũng trong thời kỳ này, đã có 1.660 DN FDI được thành lập với tổng số vốn hơn 62 nghìn tỉ đồng. Đây là những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế, là chỉ báo cho thấy mục tiêu của Chính phủ là phấn đấu đến cuối năm 2016, môi trường đầu tư kinh doanh sẽ đạt mức trung bình của ASEAN 6 và đến năm 2020, trong nền kinh tế sẽ có khoảng 1 triệu DN hoạt động có hiệu quả là điều có khả quan.

Việc thực thi Luật Đầu tư, Luật DN với sự thông thoáng đã tạo nên sức bật hiệu quả như những con số thống kê đã nêu trên. Vậy với việc một lần nữa kiên quyết loại bỏ các rào cản nền kinh tế bằng việc triển khai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh - trong đó có cả những luật vừa mới có hiệu lực thi hành - càng thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc tạo động lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Những hành động quyết liệt của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã và đang thực sự khích lệ tinh thần khởi nghiệp, tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nhân, và qua đó huy động được nhiều hơn nữa những nội lực tiềm tàng trong nhân dân để phát triển kinh tế đất nước.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Mẹ tay vỡ nát vẫn cố đào bới tìm con trai 4 tuổi