Tổng điều tra kinh tế sẽ cho biết “sức khỏe” doanh nghiệp

LĐ - 58 TRUNG HIẾU
Chia sẻ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho biết, bắt đầu từ 1.3.2017, Bộ KHĐT đã tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017 với mục tiêu tính toán những chỉ tiêu thống kê chủ yếu năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 -2020, tính toán GDP toàn quốc và GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm sửa đổi quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Cải tiến, bổ sung thêm nhiều điểm mới

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, một trong những nội dung quan trọng của cuộc Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2017 là thực hiện thông tin chuyên đề về doanh nghiệp. Cũng như TĐT năm 2012, năm 2017 sẽ tiến hành khâu rà soát danh sách doanh nghiệp (DN) để thống nhất con số giữa các ngành kế hoạch đầu tư, thuế và thống kê liên quan đến số lượng DN theo các tình trạng hoạt động thực tế. Kết quả rà soát rất quan trọng, thể hiện bức tranh thực tế về doanh nghiệp, đồng thời là điểm bắt đầu cho khâu thu thập thông tin.

Bộ KHĐT cho rằng, các nhóm thông tin cơ bản về lao động, kết quả sản xuất kinh doanh sẽ cho biết hiệu quả hoạt động của các khu vực DN nhà nước, ngoài nhà nước, FDI, DN vừa và nhỏ, hợp tác xã. Ngoài ra, TĐT năm 2017 cũng thu thập thông tin chuyên đề về tiếp cận nguồn vốn, đổi mới công nghệ của các DN chế biến chế tạo và gia công, lắp ráp hàng hóa với nước ngoài. Những thông tin này sẽ cho thấy bức tranh về hiệu quả hoạt động của DN, hội nhập kinh tế và khả năng cạnh tranh của DN trong nước trước sức ép hội nhập kinh tế hiện nay.

So với các cuộc TĐT cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trước đây, TĐT kinh tế năm 2017 có những điểm mới: Lần đầu tiên thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Về thời điểm, rút kinh nghiệm từ 4 cuộc TĐT trước đây, việc thu thập số liệu khối hành chính, sự nghiệp được tiến hành ngay trong giai đoạn 1 v scủa TĐT (tháng 3-5.2017) nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho việc thu thập số liệu của các đơn vị thuộc khối này như ngành giáo dục (cơ sở thường nghỉ hè vào thời gian tháng 7 khi thu thập thông tin trong các TĐT trước), tăng thời gian thu thập thông tin nhằm đảm bảo đủ phạm vi cho tổng hợp nhanh, nghiệm thu số liệu vào tháng 10, công bố sơ bộ vào tháng 12; sử dụng tối đa nguồn thông tin hồ sơ hành chính từ ngành thuế, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác như y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông. Trong thành phần các Ban Chỉ đạo TĐT ở các cấp đều có sự tham gia của các ngành quản lý Nhà nước có liên quan nhiều đến chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Về cách thức tổ chức và thu thập thông tin, TĐT kinh tế năm 2017 vẫn được tổ chức kết hợp với điều tra DN và điều tra cá thể năm 2017 nhằm tránh chồng chéo các hoạt động điều tra thống kê. Các DN, tập đoàn, TCT có hoạt động hạch toán toàn hệ thống thực hiện theo hướng trụ sở chính sẽ ghi thông tin hạch toán toàn hệ thống cho cơ sở trực thuộc nhưng được bổ sung về số lượng Tập đoàn, TCty...

Vực dậy khả năng cạnh tranh, hội nhập

TĐT lần này mở rộng thêm một số chỉ tiêu nhằm đánh giá sâu hơn kết quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu… trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như ở mỗi vùng, địa phương, các thông tin chuyên đề về gia công hàng hóa với nước ngoài của DN. Số lượng phiếu điều tra nhiều hơn do tách riêng các hoạt động của cơ sở trực thuộc có hoạt động chuyên ngành khác nhau thuộc khối DN, hành chính sự nghiệp nhằm đảm bảo cho việc tính toán đúng cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và toàn quốc…

Những số liệu thu thập được từ cuộc TĐT sẽ cung cấp được các thông tin, số liệu phân tích để có thể chuẩn đoán chính xác “các bệnh của nền kinh tế”. Từ đó “kê những đơn thuốc” hiệu quả, giúp nền kinh tế lớn mạnh và phát triển. Trong TĐT kinh tế năm 2017, các nhóm thông tin cơ bản về DN như lao động, kết quả sản xuất kinh doanh sẽ cho biết hiệu quả hoạt động của các khu vực DN nhà nước, ngoài nhà nước, FDI, DN vừa và nhỏ, hợp tác xã. Ngoài ra việc thu thập thông tin chuyên đề về tiếp cận nguồn vốn của các DN, đổi mới công nghệ của các DN chế biến chế tạo, gia công, lắp ráp hàng hóa với nước ngoài sẽ cho thấy bức tranh về hiệu quả hoạt động của DN, hội nhập kinh tế và khả năng cạnh tranh của DN trong nước trước sức ép hội nhập hiện nay.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Clip: Chụp ảnh tự sướng ngay sát cửa xả lũ như "sóng thần" ở thủy điện Hòa Bình