Gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh (pdf)

Gợi ý giải đề thi môn Toán (file pdf)

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học (file pdf)

Gợi ý giải đề thi môn Địa lí (file pdf)

Gợi ý giải đề thi môn Hóa học (file pdf)

Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn (file pdf)


Tổ chuyên môn giải đề là các thầy cô đang giảng dạy các khóa luyện thi đại học tại Trung tâm Hocmai.vn.