Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý. Như báo Lao Động số ra ngày 15.5 đã thông tin: Chỉ vì việc “ưu ái” cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát khai thác khoáng sản “làm vật liệu xây dựng thông thường” (đá gia dụng), mà Sở NNPTNT Lâm Đồng đã ký quyết định “hy sinh” 247 cây thông của rừng đặc dụng Đà Lạt tại tiểu khu 148A thuộc phường 7, Đà Lạt.