Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã quyết định thu hồi Dự án thuỷ điện Hồi Xuân, thời gian hoàn thành trước ngày 30.4. Riêng đối với Dự án thuỷ điện Cẩm Thuỷ 1 cần đánh giá mức độ ảnh hưởng đến suối cá Cẩm Lương.   

Anh Tuấn