3 công ty sẽ IPO tại HNX

LĐO T.T
Chia sẻ
Nguồn ảnh: PV

Ngày 30.6 tới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông tin, 3 công ty gồm: Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh- Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Trường Thành sẽ tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại HNX.

Công ty TNHH MTV Việt Trung sẽ IPO hơn 5,8 triệu cổ phần (CP), tương đương 31,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/CP.
Công ty TNHH MTV Việt Trung trước đây là Nông trường Việt Trung được thành lập từ năm 1961 trên cơ sở hợp nhất 3 nông trường ở tỉnh Quảng Bình. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa là hơn 284 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt hơn 185,7 tỉ đồng.
Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt hơn 185,7 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tương đương hơn 12 triệu CP, 687.000 CP tương đương 3,7% vốn điều lệ dành để bán cho người lao động và hơn 5,8 triệu CP tương đương 31,3% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại HNX.
Công ty TNHH MTV Lệ Ninh- Quảng Bình sẽ IPO hơn 2,6 triệu CP, tương đương 26,31% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. Giá trị thực tế của doanh nghiệp này để cổ phần hóa đạt hơn 153,6 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 86,9 tỉ đồng.
Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt 100 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tương đương 6,5 triệu CP, 669.300 CP tương đương 6,69% vốn điều lệ dành để bán cho người lao động, 200.000 CP tương đương 2% vốn điều lệ bán cho Công đoàn công ty và hơn 2,6 triệu CP tương đương 26,31% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng.
Công ty TNHH MTV Trường Thành sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng hơn 3 triệu CP, tương đương 53,87% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. Công ty TNHH MTV Trường Thành trực thuộc Bộ Quốc phòng. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa đạt hơn 338,2 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 55,9 tỉ đồng.
Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt 56 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 40% vốn điều lệ tương đương hơn 2,2 triệu CP, 343.100 CP tương đương 6,13% vốn điều lệ dành để bán cho người lao động và hơn 3 triệu CP tương đương 53,87% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Anh Tây bị đánh chảy máu mũi trên phố Hà Nội và văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt