Các Tập đoàn, Tổng Cty, Ngân hàng Khối doanh nghiệp T.Ư: Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt kinh tế nhà nước

B.B
Chia sẻ
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy các cấp và sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp đầu tàu sẽ phải vận động như thế nào? 

Đây là những nội dung quan trọng được đưa ra tại buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày 6.10 về tình hình hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tổ chức tài chính và ngân hàng thuộc Khối.
Nhận diện những thách thức khó khăn giai đoạn mới
Không thể phủ nhận trong những năm qua, thực hiện sứ mệnh của mình, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã có sự đổi mới trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ban hành và tập trung lãnh đạo triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các DN.
Bên cạnh đó, Đảng uỷ Khối cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm quán triệt, triển khai các chủ trương lớn, bàn các giải pháp, tham khảo kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề cấp bách, hệ trọng nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN.
Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các DN trong Khối vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung nhiệm vụ tái cơ cấu toàn diện các DN nhà nước giai đoạn 2011-2015. Các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCTy), ngân hàng trong Khối đã thể hiện vai trò là công cụ quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kịp thời cân đối, điều tiết về thị trường xăng dầu, than, điện, phân bón, thép, xi măng…; điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN); xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và là công cụ hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; hàng năm đóng góp gần 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho gần 1 triệu người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng khá trong giai đoạn vừa qua.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng phải thấy rằng, vai trò của Đảng ủy Khối cũng còn bộc lộ không ít bất cập, hạn chế, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ đối với hoạt động của DN.
Các Tập đoàn, Tổng Cty, Ngân hàng Khối doanh nghiệp T.Ư: Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt kinh tế nhà nước ảnh 1
 
Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tham luận của các TĐ, TCTy, ngân hàng đã thẳng thắn, tập trung vào việc khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với DN nhà nước, về nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ tái cơ cấu DN giai đoạn 2016-2020. Đồng thời nhiều đề xuất, kiến nghị cũng được đưa ra, mong muốn sớm được tháo gỡ để các DN yên tâm, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.
Giải quyết những khó khăn từ trong nội tại
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận những thành tích của Đảng uỷ Khối DNTW trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, cũng như vai trò chỉ đạo, dẫn dắt của các TĐ, TCTy và Ngân hàng thuộc Khối, đồng thời nhận diện, phân tích những bất cập, hận chế thậm chí cả những yếu kém, làm rõ các nguyên nhân và định hướng giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực tái cơ cấu và cổ phần hóa (CPH) các DNNN nhằm xây dựng các DNNN thực sự là nòng cốt của kinh tế nhà nước, làm cho kinh tế nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Đối với nhiệm vụ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN cũng như bảo toàn vốn nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá chủ trương của Đảng về tái cơ cấu và cổ phần hóa DNNN là rất rõ ràng, đầy đủ và đúng đắn, vấn đề hiện nay đang nằm ở khâu thực hiện các chủ trương. Thẳng thắn đi vào nội tại của chính những vấn đề mà các đại biểu đưa ra, đó là bản thân nhiều bộ ngành, cán bộ, nhân viên các DN cũng chưa thông suốt tư tưởng về mục tiêu sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) các DN của mình, dẫn tới việc trì hoãn tiến độ thực hiện sắp xếp, CPH các DNNN.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, để thực hiện thành công nhiệm vụ CPH các DNNN, trước hết các bộ ngành, các DN phải loại bỏ tư duy “lợi ích nhóm” của chính bản thân bộ, ngành và DN. Đồng chí Nguyễn Văn Bình gợi ý, cần có một cơ quan độc lập triển khai thực hiện, tạo sự khách quan, đảm bảo thời gian, lộ trình, tránh tình trạng chậm trễ, chây ì trong việc thực hiện CPH các DNNN theo chủ trương đã đề ra.
Liên quan đến một số ý kiến cho rằng, khó tiến hành CPH khi các DNNN phải thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu, các DN phải phân định rõ đâu là khu vực DN thực hiện nhiệm vụ chính trị, đâu là khu vực DN thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Trên cơ sở đó mới xây dựng được đề án và lộ trình thực hiện sắp xếp, CPH DN một cách khoa học, hiệu quả. Đồng thời đó cũng chính là cơ sở để xây dựng được cơ chế quản lý vốn nhà nước phù hợp.
Cũng tại buổi làm việc này, đồng chí Nguyễn Văn Bình giao Đảng ủy Khối các DNTW và các DN thuộc Khối phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm 2006-2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công" trình Bộ Chính trị trước tháng 5/2017.
Các Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối cần chỉ đạo tập trung nghiên cứu xây dựng, đề xuất phê duyệt hoặc điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển DN phù hợp trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo để DNNN thực sự là những DN lớn, hoạt động hiệu quả, đảm bảo vai trò dẫn dắt, điều tiết hoạt động ngành, lĩnh vực.
Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý Đảng ủy Khối các DNTW phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu các cơ chế, chính sách để thúc đẩy các DN thành viên thuộc Đảng ủy Khối đầu tư tại vùng Tây Bắc, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng miền núi phía Bắc cũng như đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) Trung ương cùng gần 140 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, các đồng chí bí thư, chủ tịch, tổng giám đốc 33 TĐ kinh tế, TCTy nhà nước, tổ chức tài chính và ngân hàng thuộc Khối DNTW.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất Việt Nam giờ ra sao?