Agribank: Tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

LĐĐS - 05 Võ Đức Phúc
Chia sẻ
Ảnh minh họa

Sau tái cơ cấu toàn diện, bước sang giai đoạn phát triển mới, Agribank xác định năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chuẩn bị cho cổ phần hóa khi đủ điều kiện, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thiết lập nền tảng vững chắc

 Năm 2016, Agribank đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015 và bắt đầu chuyển sang thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020. Lợi nhuận của Ngân hàng đã phục hồi, năm 2015 đạt 3.700 tỷ đồng, năm 2016 đạt trên 4.000 tỷ đồng. Tổng tài sản chính thức đạt con số 1 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 924.000 tỷ đồng, tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 791.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm 70%/tổng dư nợ của Agribank và chiếm 51% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này. Thu dịch vụ tăng 19,2% so với năm 2015. Nợ xấu giảm về mức 1,89%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ dự trữ thanh khoản đều đảm bảo theo quy định của NHNN.

Agribank đang củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản trị, điều hành; chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế, quy trình nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh; củng cố hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khác; chấp hành nghiêm túc quy định của NHNN về các tỷ lệ an toàn hoạt động; bảo toàn vốn chủ sở hữu, kinh doanh có lãi, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và tăng dần.

Ngoài ra, Agribank luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng… Trong nhiều năm liên tục, Agribank được bình chọn là Doanh nghiệp vì cộng đồng và tự hào luôn là ngân hàng của bà con nông dân.

Sẵn sàng cổ phần hóa khi có chỉ đạo của Chính phủ

Để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và hướng tới các thông lệ quốc tế, Agribank đang trình Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Chính phủ phê duyệt đề án tăng vốn điều lệ và xây dựng phương án cổ phần hoá trong giai đoạn 2017-2020, phù hợp với Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian chờ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, chỉ đạo, Agribank đã và đang tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu được xác định như sau: (i) giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, khẩn trương xử lý thu hồi các khoản nợ xấu đã được giải quyết trong các năm trước, đảm bảo lành mạnh, công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; (ii) triển khai phương án kinh doanh, phương án nâng cao năng lực tài chính, phương án áp dụng tiêu chuẩn Basel II... theo lộ trình được Chính phủ, NHNN phê duyệt; (iii) thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng thực hiện phương án cổ phần hoá ngay sau khi được phê duyệt, trong đó có việc thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Flores tìm đến cửa đình Nam Chơn, Nam Huỳnh Đạo từ chối đón tiếp