Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

LĐĐS - 17
Chia sẻ

Gia đình em có quyết định giao đất từ năm 1989 đã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng UBND xã chưa giải quyết cho gia đình. Cho em hỏi cần phải làm thế nào?

Trả lời:
- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất:
Những trường hợp được cấp GCNQSD đất: Theo Điều 49 Luật Đất đai 2003 sửa đổi 2009 Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
1. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;
Theo Điều 50 Luật Đất đai 2003 sửa đổi bổ sung 2009 về cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
Như vậy, nếu việc sử dụng đất của gia đình bạn có một trong các giấy tờ hoặc trường hợp như trên. Nay được UBND xã xác nhận đất không có tranh chấp, đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, thì được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định. Gia đình bạn có quyền làm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai: Trường hợp UBND xã từ chối xác nhận, gia đình bạn có quyền khiếu nại lên UBND cấp huyện để xử lý theo thẩm quyền, hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án. Theo Điều 136 Luật Đất đai đã được sửa đổi bổ sung năm 2009: 2. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này được giải quyết như sau:
a) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết hoặc khởi kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính;
b) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính (Khoản 1 Điều 264 Luật Tố tụng Hành chính) n
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Cty luật TNHH Đức An)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Bùi Quốc Nil
Kính gửi : Ban Biên Tập
Ba tôi ông Bùi Tự lập sinh năm 1942 Ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Năm 1977 ba có đất gốc 8.500m2 có thổ cư có xác nhận chính quyền địa phương, đổi đất với ông Bé Hí diện tích 11.050m2 đất mùn(đất này tập đoàn cấp cho ông Bé Hí).

Năm 1980-1981 ba tôi đưa đất vào tập đoàn và được UBND huyện Vị Thanh,tỉnh Cần Tho(cũ)cấp giấy chứng nhận tạm thời 257/GCN ngày 07/09/1989 thửa đất 384 diện tích 6.789m2 ,thửa đất 385 diện tích 5.371,8 m2.

Năm 1990 trả huê lợi 3.000 m2 cho bà Cà Cham thửa đất 384 theo chủ trương của nhà nước, bà Cà Cham nhận huê lợi bán cho người khác tôi còn diện tích 8.050 m2 thửa đất 384-385.

Năm 1997-2007 có 2 hộ vào chiếm đất, ông Danh Út chiếm thửa 385 diện tích 5.371,8 m2 và Bà Võ Thị Hoa chiếm thửa 384 diện tích 3.789 m2 ( thuế hằng năm ba tôi vẫn đóng cho nhà nước có xác nhận địa phương).

Ba tôi đã làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết rất nhiều năm, nhưng 2 hộ này vẫn chiếm lấy đất .Được TAND huyện Long Mỹ giải quyết “tranh chấp quyền sử dụng đất” trong thời gian giải quyế bà Võ Thị Hoa chết chưa có người thừa kế nên TAND huyện Long Mỹ chỉ giải quyế phần ông Danh Út chiếm lấy thửa đất 385 diện tích 5.371,8 m2, theo bản án 203/2007/DSST ngày 04/12/2077 V/K “Tranh chấp quyền sử dụng đất” buộc Danh Út trả đất cho ba tôi.Danh Út kháng án tới TAND tỉnh phúc thẩm.

Theo bản án 200/2009/DSPT ngày 24/06/2009 V/V “Tranh chấp quyền sử dụng đất” buộc Danh Út trả lại đất cho ba tôi, ba tôi làm giấy quyền sử dụng đất thửa 385.

Phần đất 384 còn lại diện tích 3.789 m2 bà Võ Thị Hoa chiếm sau khi chết có người thừa kế là bà Trần Thị Bé Tư ba tôi tiếp tục khởi kiện đến TAND huyện Long Mỹ, theo bản án 108/2013/DSST ngày 17/06/2013 V/K “tranh chấp quyền sử dụng đất” TAND huyện Long Mỹ tuyên xử buộc bà Bé Tư phải trả đất cho ba tôi.Bà Bé Tư kháng án đến TAND tỉnh phúc thẩm, Ngày 28/05/2014 TAND tỉnh phúc thẩm tuyên xử: Chấp nhận đơn kháng án của bà Bé Tư hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Long Mỹ...
Trả lời - -
huu trung
nhà tôi có mảnh đất do Quân Đoàn 3 cấp từ ngày 01 tháng 3 năm 1993 . căn cứ vào luật đất đai tôi có làm đươc sổ đỏ không?
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Anh Tây bị đánh chảy máu mũi trên phố Hà Nội và văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt