Các nhiệm vụ trọng tâm này được cụ thể hóa với nhiều hình thức: Chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ được thực hiện thông qua chương trình “Mái ấm CĐ”; vận động thành lập tổ hùn vốn xoay vòng; hỗ trợ khi CNVCLĐ bị ốm đau, hoạn nạn... Còn hoạt động thi đua được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào: “LĐ giỏi - LĐ sáng tạo”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa NNPTNT”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”...

Tùy tình hình đặc diểm của từng địa phương, các cấp CĐ vùng ĐBSCL còn xây dựng các mô hình hoạt động riêng thuộc nhiều lĩnh vực. Ở An Giang, LĐLĐ tỉnh triển khai xây dựng “Mái ấm CĐ” tập thể cho giáo viên vùng sâu nông thôn, tổ chức “Sân chơi công nhân cuối tuần”. LĐLĐ Long An tổ chức hoạt động “Về nguồn”. Còn ở Đồng Tháp, LĐLĐ tỉnh gắn phong trào ”Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa NNPTNT” với xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm trước đây, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xây dựng, phát triển mô hình “Câu lạc bộ văn hóa CĐ”; LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức hình thức “Câu lạc bộ nữ đơn thân”... Một số CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS tại các địa phương cũng xây dựng các mô hình hoạt động riêng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Các mô hình hoạt động riêng của các cấp CĐ ở các địa phương nhìn chung đã phát huy hiệu quả tích cực. Tiêu biểu như mô hình xây dựng “Mái ấm CĐ” cho tập thể giáo viên vùng sâu nông thôn ở An Giang.

Tuy nhiên, có thể thấy do nhiều nguyên nhân, có mô hình không duy trì được hoạt động thường xuyên hoặc nhân rộng; số mô hình hoạt động riêng ở từng địa phương chưa nhiều. Đây chính là vấn đề các cấp CĐ vùng ĐBSCL cần quan tâm để có thêm nhiều mô hình hoạt động sáng tạo gắn với đặc điểm tình hình của từng địa phương...