Trước đó, tối 12.9, phòng CSMT, CA tỉnh phát hiện tại NM này đang xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Qua phân tích mẫu nước, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên kết luận, nguồn nước thải ra môi trường vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên.