“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” ​

Chia sẻ

Đây là chủ đề công tác năm 2017 đã được BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất lựa chọn. Phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII, ngày 9.12.2016, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – khẳng định đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong, gương mẫu, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, là việc làm cụ thể nhất học tập và làm theo Bác. Chúng tôi lược trích bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc tại hội nghị  

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”  ​ ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc phát biểu tại hội nghị

Xây dựng QN thành nơi đáng đến, đáng sống

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, DN; đồng thời công khai các quy định này để người dân giám sát. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ có sức lan tỏa đối với xã hội để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thực chất Bộ quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long". Cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu phải gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Xây dựng phong cách ứng xử, giao tiếp văn hóa nơi công sở, trong cộng đồng, trên đường phố và các hoạt động lễ, hội.

Chấn chỉnh lại kỷ cương, trật tự xây dựng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng nếp dọn vệ sinh hàng ngày, hằng tuần từ các hộ gia đình, đến tổ dân, khu dân cư; bố trí đủ các thùng rác tại nơi công cộng; nghiên cứu bổ sung chế tài và xử lý nghiêm việc vứt rác, xả rác trên đường phố, nơi công cộng, việc tập kết vật liệu, đổ phế liệu, phế thải không đúng quy định; tiếp tục xây dựng các điểm vệ sinh công cộng tại các khu trung tâm, tuyến phố chính bằng hình thức xã hội hóa…Nâng cao ý thức của từng cá nhân trong ứng xử văn hóa, tham gia giao thông, giữ gìn vệ sinh chung, không chặt chém khách du lịch… tạo sự văn minh, thân thiện với du khách, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành nơi đáng đến và đáng sống.

hát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội để đấu tranh ngăn chặn đảy lùi suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân định kỳ, trong đó chú ý các nội dung liên quan đến suy thoái “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” để xử lý và thông báo kết quả cho nhân dân. 

Tiến hành nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kiểm điểm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc có biểu hiện suy thoái thì cấp ủy cấp trên sẽ gợi ý kiểm điểm, yêu cầu cấp ủy cấp dưới báo cáo giải trình.

Tiếp tục công khai, minh bạch, xóa bỏ cơ chế “xin- cho”, “duyệt- cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản…và sử dụng ngân sách, biên chế...

Không ngừng đổi mới tổ chức, bộ máy đảm bảo công khai, minh bạch. Tách chức năng dịch vụ công ra khỏi nhiệm vụ quản lý nhà nước; chuyển đổi mô hình các đơn vị sự nghiệp kinh tế sang mô hình doanh nghiệp hoặc áp dụng phương phức hợp tác công- tư; đổi mới cơ chế giao tự toán đối với đơn vị sự nghiệp công tác theo hướng “đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm đầu ra”.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 19 và Đề án 25 bằng các cơ chế chính sách nhằm từng bước xóa bỏ chế độ “biên chế suốt đời”; chuyển đổi viên chức sang hợp đồng; sa thải những người thuộc biên chế nếu trì trệ, không thực hiện tốt công việc để tạo điều kiện cho người khác làm việc tốt, làm giỏi có cơ hội phát huy năng lực, khả năng.

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu huy động mọi nguồn lực, phương thức đầu tư PPP cho kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông, dịch vụ, thương mại, du lịch trọng điểm... Chủ động triển khai các dự án hạ tầng Khu kinh tế Vân Đồn, các KKT, KCN trước khi Trung ương quyết định thành lập. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài.

 Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng và chất lượng dịch vụ, ưu tiên dự án đầu tư chất lượng cao, có đẳng cấp quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu này, các ngành, các cấp và nhất là các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư. Đồng thời, kiên quyết không cấp chứng nhận đầu tư cho các dự án nhỏ lẻ ở những khu vực có thế mạnh về du lịch sinh thái biển đảo ở Cô Tô, Vân Đồn, Hạ Long, Cái Chiên... để dành quỹ đất thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm năng.

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”  ​ ảnh 2
Thi công cầu Hồng Cẩm, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

 

 

Tiếp tục rà soát, tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển, phấn đầu hết năm 2017 dành trên 50% tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển. Các ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp nhiệm vụ chi; siết chặt công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó chú trọng đến các phương án để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình sau đầu tư.

Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung các mô hình sản xuất gắn với mục tiêu giảm nghèo, đồng thời điều chỉnh hướng giải quyết, hỗ trợ các đối tượng nghèo theo nhóm: đối với các đối tượng không có khả năng thoát nghèo thì chuyển sang trợ cấp xã hội; các đối tượng nghèo có tư liệu sản xuất, có sức khỏe cần được nâng cao nhận thức chủ động trong thời gian nhất định vươn lên thoát nghèo, tránh ỷ lại.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, DN nhỏ và vừa, các DN ngành Than. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển mạnh DN, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Tạo lập môi trường sống an toàn, được đảm bảo về an ninh trật tự, môi trường sinh thái, có đủ điều kiện được thụ hưởng chăm sóc từ các dịch vụ về y tế, giáo dục, nghỉ dưỡng cao cấp.

 

Nguyễn Hùng

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Ả-rập Xê-út sôi sục video cô gái mặc “váy ngắn” nơi công cộng