Chương trình này dành cho cả khách hàng có sản phẩm nằm trong chương trình bảo hành cũng như đã hết thời gian bảo hành. Theo đó, các nhân viên của LG VN sẽ gọi điện, đến nhà làm vệ sinh, bảo dưỡng sản phẩm miễn phí vào khoảng tháng 3, tháng 4 để tránh trường hợp bị “cháy thợ” trong cao điểm mùa hè.

Được biết, hiện  nay, LG có 12 trung tâm bảo hành trực tiếp, 115 trung tâm bảo hành trực thuộc phạm vi bao phủ trên toàn quốc. Để được trợ giúp nhanh, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với các số máy 1800-1503; 04.626.90640.

K.Y.M