Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục

LĐO Phạm Tình
Chia sẻ

“Nam vô tửu như cờ vô phong”- uống rượu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, uống rượu nhiều gây suy giảm nghiêm trọng khả năng tình dục của phái mạnh.

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 1

Lý do tại sao chức năng tình dục giảm mạnh, đặc biệt ở nam giới, sau khi uống rượu là do sự giảm mạnh lượng testosterone.

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 2

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 3

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 4

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 5

Tuy nhiên, uống rượu với liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone và rất tốt cho sức khỏe.


 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 10

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 11

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 12

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 13

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 14

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 15

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 16

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 17

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 18

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 19

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 20

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 21

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 22

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 23

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 24

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 25

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 26

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 27

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 28

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 29

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 30

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 31

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 32

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 33

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 34

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 35

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 36

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 37

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 38

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 39

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 40

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 41

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 42

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 43

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 44

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 45

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 46

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 47

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 48

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 49

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 50

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 51

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 52

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 53

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 54

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 55

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 56

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 57

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 58

Ngoài ra, rượu cũng gây hại cho một số loại tế bào và các mô nhất định của khu vực sinh sản, và nó có thể làm hỏng các phân tử của testosterone.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 59

Mức testosterone của những người đàn ông uống nhiều hơn ba lần một tuần ít hơn nhiều so với những người đàn ông khác. Dần dần, thậm chí “việc chào cờ” cũng trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách.

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 60

Khi bạn uống, bạn có xu hướng cảm thấy thoải mái. Tại sao? Điều này là do não bạn sẽ giải phóng hoóc môn beta-opioid sau khi bạn uống rượu. Nhưng hoóc môn  này cũng ảnh hưởng đến sự tổng hợp testosterone .

 

Rượu làm suy giảm mạnh chức năng tình dục ảnh 61

Tuy nhiên, uống rượu với  liều lượng nhỏ có thể tạm thời tăng vọt mức testosterone, và rất tốt cho sức khỏe.


TIN BÀI LIÊN QUAN

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chỉ 1 Phó chủ tịch được ký giấy chứng tử là "hiểu lầm"