Danh sách tiếp nhận tiền từ 29.7 đến ngày 04.8

TLV NGỌC BAN
Chia sẻ

Từ ngày 29.7 đến 15h30 ngày 04.8, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận 1.651.439.254 đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho các chương trình Nghĩa tình Trường Sa - Hoàng Sa, nhân dân các tỉnh bị  ảnh hưởng thiên tai do ngập mặn, các hoặt động của Quỹ và giúp đỡ các cảnh đời khó khăn.
Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trân trọng cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.

Ngày Diễn giải Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
29/07/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
30/07/2016 BĐ có tài khoản 711AB0454625 ủng hộ Quỹ 100,000 TLV04
01/08/2016 Tran Lam từ TK ATM 711A28543881 từ thiện 100,000 TLV04
01/08/2016 Vo Thi Le ủng hộ Quỹ 510,000 TLV04
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 (100.000đ);BĐ có tài khoản 101010008729861 (50.000đ);BĐ có tài khoản 101010005535265 (300.000) ND: Hoàng Quốc Thịnh thiện nguyện tháng 8 ủng hộ Quỹ 450,000 TLV04
02/08/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
02/08/2016 BĐ có tài khoản 711A01746092 (50.000đ) good luck; BĐ có tài khoản 711A23979764 (100.000đ) từ thiện 150,000 TLV04
03/08/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A22032171 (50.000đ); BĐ có tài khoản 711AB0845076 (300.000đ) từ thiện 350,000 TLV04
04/08/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
04/08/2016 Hoàng Thị Huyền Trang ủng hộ 100,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1666 200,000 LD1666
29/07/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1670 200,000 LD1670
29/07/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1668 50,000 LD1668
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1669 100,000 LD1669
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1672 100,000 LD1672
29/07/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1673 100,000 LD1673
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1675 100,000 LD1675
30/07/2016 Một BĐ Ủng hộ cô Lý - Thái Nguyên (LD1676) 200,000 LD1676
01/08/2016 Trương Thị Hồng Liên - Quận 1: giúp đỡ gia đình anh Phúc - chị Mai(LD1652) 500,000 LD1652
01/08/2016 Một BĐ ở TP.Hồ Chí Minh giúp LD1676 500,000 LD1676
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711AD2347278 : LD 1663: Con chỉ có chút lòng thành, chúc cụ sớm khỏe 29,754 LD1663
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A10170042 ủng hộ LD1672 300,000 LD1672
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A15350525 : Ủng hộ các trẻ em ngheo 300,000 TLVCD
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A43139108 Ủng hộ LD1676 250,000 LD1676
02/08/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 ủng hộ LD1656 300,000 LD1656
03/08/2016 Vũ Thế Anh CT (Cháu Vũ Quang Minh giúp đỡ GĐ Bà Minh LD1672) 7,000,000 LD1672
03/08/2016 BĐ có tài khoản 101010002616899:LD1678 Ủng hộ em Phương 100,000 LD1678
03/08/2016 BĐ có tài khoản 101010002616899: LD1677 Ủng hộ ông Đồng 100,000 LD1677
03/08/2016 BĐ có tài khoản 101010002616899 : LD1662 Ủng hộ ông Vân 100,000 LD1662
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1676 100,000 LD1676
03/08/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1677 100,000 LD1677
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1678 100,000 LD1678
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1679 100,000 LD1679
03/08/2016 Cô Dang Thuy Nhung - Học viện Nông nghiệp Việt Nam : Ủng hộ gia đình em Phương (LD1678) 500,000 LD1678
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT25 100,000 UT25
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT35 100,000 UT35
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT37 100,000 UT37
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT44 100,000 UT44
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT45 100,000 UT45
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT47 100,000 UT47
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT49 100,000 UT49
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT31 200,000 UT31
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT33 200,000 UT33
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT36 200,000 UT36
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT43 200,000 UT43
04/08/2016 BĐ có tài khoản 109010000086854:Giúp đỡ gia đình anh Thang (LD1679) 1,000,000 LD1679
04/08/2016 BĐ có tài khoản 711A34990332 : Ủng hộ gia đình em Phương LD1678 100,000 LD1678
ỦNG HỘ VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
29/07/2016 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh : Hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai 420,000 TLV25
31/07/2016 Trường THCS Yen Tho ở Nhu Thanh ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 740,000 TLV25
31/07/2016 Trường THCS Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 660,000 TLV25
31/07/2016 Hoàng Thị Hồng từ Thạch Thanh ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 480,000 TLV25
31/07/2016 Trường THPT Ngoc Gia Tu, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiên tai 330,000 TLV25
31/07/2016 Trường Đại học Vinh Nghệ An ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 20,000,000 TLV25
31/07/2016 LĐLĐ Tp.HCM hỗ trợ CNVCLĐ vùng bị thiệt hại thiên tai theo CV761/TLĐ 415,579,000 TLV25
01/08/2016 Võ Thị Thúy Vân ủng hộ vùng bị thiệt hại thiên tai 320,000 TLV25
01/08/2016 Trường THPT Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng ủng hộ vùng bị thiệt hại thiên tai 680,000 TLV25
01/08/2016 Trường THPT Lê Quý Đôn Lam Ha: ủng hộ vùng bị thiệt hại thiên tai 1,100,000 TLV25
01/08/2016 LĐLĐ tỉnh Bình Dương ủng hộ thiệt hại thiên tai 630,353,000 TLV25
02/08/2016 CNVCLĐ Ủy ban xã TUTRA Đơn Dương ủng hộ vùng bị thiên tai 840,000 TLV25
03/08/2016 Quỹ XHTT Công đoàn Giao thông ủng hộ vùng bị thiệt hại do thiên tai (QĐ 133/2016) 100,000,000 TLV25
03/08/2016 Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ủng hộ thiệt hại thiên tai theo CV761/TLD 431,098,500 TLV25
03/08/2016 Trường tiểu học Lộc Ngãi, Bảo Lộc, Lâm Đồng ủng hộ thiên tai 400,000 TLV25
03/08/2016 Đinh Thị Liên - Thanh Hóa ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 740,000 TLV25
03/08/2016 Trường mầm non Thạch Lam (Thạch Thành) ủng hộ thiên tai 300,000 TLV25
04/08/2016 Hoàng Thị Vân trường THPT Lộc An ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 609,000 TLV25
04/08/2016 Công đoàn QTD ND Tho Lap ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 180,000 TLV25
04/08/2016 BĐ có tài khoản 1620410312265426:ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 420,000 TLV25
NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
03/08/2016 BCH Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa 30,000,000 TLV17
Tổng phát sinh trong kỳ: 1,651,439,254


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất Sài Gòn: Vật người cắt cổ, cướp xe manh động