Quỹ Tấm Lòng Vàng tiếp nhận hơn 27 triệu tiền ủng hộ

TLV
Chia sẻ

Ngày 25.8, Quỹ TLV cũng đã tiếp nhận 13.600.000 đồng và từ ngày 2.9 đến 15h ngày 8.9, Quỹ TLV đã tiếp nhận 13.879.000 đồng. Đây là số tiền của các tập thể, cá nhân từ mọi miền đất nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động của quỹ.  Quỹ TLV trân trọng cảm ơn tình cảm của các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ đến chương trình của quỹ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ TLV tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT:04.39232748; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Ngày c.từ Từ 2.9 đến 15h 8.9 Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
02/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 100,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 101010008729861 : Ủng hộ 50,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 101010005535265 : Hoàng Quốc Thịnh thiện nguyện tháng 9.2016 300,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC2626712 từ thiện 10,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5315466 từ thiện 10,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC3370241 từ thiện 10,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 100,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711A97010315 từ thiện 10,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC2904041: Nguyễn Thị Diep 10,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC2639754: Võ Văn Hung 10,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711AA5885902 10,000 TLV04
04/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 200,000 TLV04
04/09/2016 Nguyễn Thị Xuyen : 6/1 khu phố 5, phường Thanh Xuân, quận 12, Tp HCM ủng hộ 1,000,000 TLV04
05/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 200,000 TLV04
05/09/2016 BĐ có tài khoản 711A50620342: Ủng hộ MS 2276 100,000 TLVCD
05/09/2016 BĐ có tài khoản 711A34121027: Mong mọi người luôn luôn có cuộc sống hạnh phúc ! 100,000 TLV04
06/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 100,000 TLV04
06/09/2016 Nguyễn Tường Van ủng hộ Quỹ 500,000 TLV04
07/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 250,000 TLV04
07/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 250,000 TLV04
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC5956508 từ thiện 10,000 TLV04
07/09/2016 Nguyễn Khắc Minh ủng hộ những cảnh đời tháng 9.2016( email : minh 050140@gmail.com) 500,000 TLVCD
07/09/2016 BĐ có tài khoản 101010009994385: Ủng hộ Quỹ 50,000 TLV04
08/09/2016 Lê Vũ Khánh Van - TP HCM ủng hộ Quỹ 200,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1661 1,000,000 LD1661
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1663 1,000,000 LD1663
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1664 1,000,000 LD1664
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT06 300,000 UT06
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT04 300,000 UT04
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT11 300,000 UT11
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT12 300,000 UT12
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải(Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT14 300,000 UT14
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT15 300,000 UT15
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT16 300,000 UT16
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT09 300,000 UT09
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT10 300,000 UT10
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT19 300,000 UT19
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT20 300,000 UT20
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT22 300,000 UT22
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT30 300,000 UT30
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT31 300,000 UT31
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT39 300,000 UT39
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT40 300,000 UT40
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT33 300,000 UT33
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1666 1,000,000 LD1666
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1675 1,000,000 LD1675
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1676 1,000,000 LD1676
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1681 1,000,000 LD1681
25/08/2016 BĐ có tài khoản 2408160590394003 giúp LD 1669 200,000 LD1669
25/08/2016 Phạm Thị Thái ở G3 Vũ Pham Hàm giúp đỡ gia đình anh Phạm Văn Tặng LD1681 300,000 LD1681
25/08/2016 Phạm Thị Thái ở G3 Vũ Phạm Hàm giúp LD1686 300,000 LD1686
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711A00326455;ND: Giúp LDS 1487 200,000 LDS1487
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711A25379196 giúp LD1686 300,000 LD1686
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711A15942854 giúp LD 1670 200,000 LD1670
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A01352279 : giúp LD1689 200,000 LD1689
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT25 200,000 UT25
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT36 200,000 UT36
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT43 200,000 UT43
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT31 100,000 UT31
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT33 100,000 UT33
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT35 100,000 UT35
02/09/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp UT37 100,000 UT37
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT44 100,000 UT44
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT45 100,000 UT45
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT47 100,000 UT47
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT49 100,000 UT49
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT50 100,000 UT50
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A06380403 giúp LD1668 100,000 LD1668
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711A20885861 giúp LD1689 500,000 LD1689
04/09/2016 BĐ có tài khoản 711A16161505 giúp LD1684 200,000 LD1684
05/09/2016 Nguyễn Thu Chung hỗ trợ cho bệnh nhi Tòng Thị Ny UT36 ở Sơn La 500,000 UT36
05/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC9396343 giúp LD 1685 100,000 LD1685
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711A22075483 giúp LD1689 100,000 LD1689
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 giúp LD1689 300,000 LD1689
06/09/2016 BĐ có tài khoản 101010003054500 giúp LD1684 : Mong em luôn học giỏi 100,000 LD1684
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711A41034482 giúp LD1686 100,000 LD1686
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711A41034482 giúp LD1685 100,000 LD1685
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711AD3335912 giúp LD1689 200,000 LD1689
07/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1686 5,000 LD1686
07/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1687 5,000 LD1687
07/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1688 5,000 LD1688
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC0695884 ND:Ung ho Ma so: LD1686 100,000 LD1686
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC0695884 giúp LD 1685 200,000 LD1685
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711A79879065 ủng hộ LD1690 200,000 LD1690
07/09/2016 BĐ có tài khoản 101010002557426 ủng hộ LD1689 200,000 LD1689
08/09/2016 BĐ có tài khoản 0021001690032 giúp LD1685 2,000,000 LD1685
08/09/2016 BĐ có tài khoản 101010003880242 giúp LD 1691 500,000 LD1691
08/09/2016 Vũ Thị Thanh Hằng gửi tiền bảo trợ cho em Hà Văn Trung 14 tuổi ung thư máu : Mã số UT17 300,000 UT17
08/09/2016 Vũ Thị Thanh Hằng gửi tiền bảo trợ cháu Ngô Trần Đăng Khoa 6 tuổi bị u não 300,000 UT26
08/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 ủng hộ LD 1691 300,000 LD1691
08/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 ủng hộ LD 1692 300,000 LD1692
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI, BÃO LŨ
06/09/2016 Nguyễn Thị Hien từ Thanh Hóa: Hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại thiên tai 1,380,000 TLV32
Tổng 27,479,000

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bà Hiền chữa “chim” cho hàng loạt trẻ em, y tế huyện không hay biết