Giáo sư Trần Nhất Tân, Đại học Đạm Giang - cho biết thông tin trên tại một cuộc hội thảo ở Hồng Kông về vấn đề biển Đông hôm 19.5. Ông Trần Nhất Tân cho biết, yêu cầu của Washington đối với Đài Bắc có mục đích làm suy yếu lập trường của Bắc Kinh đối với ''đường 9 đoạn'' mà họ dùng từ năm 1949 để yêu sách gần như toàn bộ biển Đông là vùng biển của mình.

Tuy nhiên, học giả Đài Loan nói, yêu cầu mà Washington đưa ra 2 lần trong 3 tháng vừa qua vẫn chưa được thỏa mãn, vì nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu e rằng việc đó sẽ làm bùng ra một cuộc khủng hoảng chính trị, đồng thời gây phương hại cho mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Từ khi công bố ''đường lưỡi bò'' tới nay, Đài Loan và Trung Quốc chưa bao giờ nói rõ ý nghĩa của ranh giới đó là gì. Chẳng những các nước ở Đông Nam Á phản đối và bác bỏ ''đường 9 đoạn'', nhiều nước khác trên thế giới - kể cả Mỹ -cũng không ngớt yêu cầu Trung Quốc làm rõ ý nghĩa của đường ranh, mà chính các chuyên gia công pháp quốc tế của Bắc Kinh và Đài Bắc cũng không thống nhất ý kiến với nhau.

Tại một cuộc họp hôm 17.5 ở Đài Bắc, các học giả cho biết, ngay cả các học giả về công pháp quốc tế cũng cho rằng các quy định của luật pháp quốc tế và Luật Biển hiện nay đều vô cùng bất lợi cho yêu sách về "vùng biển lịch sử". Một học giả khác của Trung Quốc - ông Lý Lệnh Hoa - cũng cho rằng, ''đường 9 đoạn'' không có kinh độ, vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp lý.