Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các DN xăng dầu đầu mối giảm sử dụng Quỹ bình ổn xăng từ 100 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; dầu hỏa từ 220 đ/lít xuống còn 40 đồng/lít; dầu diesel và madút giữ nguyên.
Các mặt hàng xăng dầu giữ nguyên giá bán lẻ, riêng bán lẻ dầu diesel điều chỉnh giảm với mức giảm tối thiểu 109 đồng/lít - áp dụng từ 20h ngày 10.2.2014.
Ngay sau khi Bộ Tài chính gửi công văn, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ra thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ 2 mặt hàng dầu diesel là diesel 0.05S và diesel 0.25S là 110 đồng/lít.