Lắp 20 trạm quan trắc không khí ở Hà Nội

LĐO Kh.V
Chia sẻ
Hình ảnh một trạm quan trắc đo chất lượng không khí.

Theo Thông báo số 293/TB-UBND, UBND TP Hà Nội đã có ý kiến về việc thực hiện Dự án quản lý chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chấp thuận 20 vị trí, địa điểm để lắp đặt Trạm quan trắc không khí của Dự án theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc sử dụng đất và không gian tại các vị trí đặt trạm quan trắc phải đảm bảo phù hợp với tính năng kỹ thuật. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp và các chuyên gia kỹ thuật Pháp thực hiện ngay công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên cơ sở 20 vị trí, địa điểm đã được UBND TP chấp thuận.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND TP phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư; Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp AFD và đơn vị tư vấn AirParif thương thảo ký kết hợp đồng thực hiện nghiên cứu lập dự án đầu tư, để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND TP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện mở quyền rút vốn thực hiện nghiên cứu theo quy định tại Thỏa ước tài trợ Quỹ FERC theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6220/BKHĐT-KTĐN ngày 11.8.2016.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Video: Hổ “bẽ mặt” vì thích “thể hiện” leo cây bắt khỉ