Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

LĐ - 33 HẢI YẾN
Chia sẻ

Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, sáng 13.2, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) đã họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh” giai đoạn 2016-2020.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, 8 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2010-2015 được xác định tiếp tục triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, có đề án 04 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, Nghị quyết 09 về tăng cường xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Đặc biệt, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo cùng với các cấp ủy Đảng từ thành phố xuống cơ sở đã triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh” giai đoạn 2016-2020, một cách khẩn trương, kịp thời, đạt kết quả tốt. 59 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã triển khai thực hiện chương trình, coi đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt quan trọng hàng đầu.

Những kết quả thực hiện Chương trình 01 đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, hành động và phục vụ... Kết quả thực hiện tốt Chương trình 01 đã tác động, tạo động lực để các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt kết quả toàn diện trong năm 2016. Nổi bật là, các cấp ủy Đảng đã triển khai kịp thời các nội dung, có nhiều đổi mới, bước đầu phát huy hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, có nhiều điểm mới được Trung ương đánh giá cao; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; Quy định 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, tới đây các đề án sẽ tập trung vào những vấn đề thời sự, bức thiết của TP như việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, Năm kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức hay mô hình tổ chức đảng phù hợp tại các DN sau cổ phần hóa.

Phát huy những thành tựu trong năm 2016, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, năm 2017, Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra , giám sát thực hiện Chương trình, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU Thành uỷ; chỉ đạo tổ chức tổng kết các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, hệ thống chính trị và công tác cải cách hành chính.

Về các chuyên đề, đề án, đề tài cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/TU, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chủ trì phải hoàn thành nội dung trình Thường trực Thành ủy phê duyệt trong tháng 3.2017.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Từ trên cao: Xả lũ cuồn cuộn như thác ở Thủy điện Hòa Bình