Năm 2016 MB đạt lợi nhuận 3.711 tỉ đồng

LĐ - 15 P.V
Chia sẻ

Kết thúc năm 2016, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh đề ra từ đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế (của riêng ngân hàng) đạt 3.711 tỉ đồng, tăng 17,8% so với năm 2015, vượt 4,5% so với kế hoạch. Với kết quả này, MB tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận trong khối các NHCP không có vốn chi phối của Nhà nước.

 

Các chỉ tiêu kinh doanh khác của ngân hàng cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính đến 31.12.2016 (theo báo cáo riêng lẻ), tổng tài sản của MB đạt 250.232 tỉ đồng, hoàn thành 104,3% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 17.127 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 195.148 tỉ đồng, hoàn thành 102,2% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 148.883 tỉ đồng, hoàn thành 103,4% so với kế hoạch. MB duy trì trong Top các ngân hàng hàng đầu về hiệu quả hoạt động (ROA đạt 13,55%, ROE đạt 1,2%). Nợ xấu quản trị chặt chẽ ở mức 1.33%. Số điểm giao dịch của toàn hệ thống đạt 258 điểm trên toàn quốc với 2 chi nhánh nước ngoài (Lào và Campuchia). Năm 2016, bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, MB cũng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn đặt ra, gồm: chuyển đổi và thực thi thành công chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 với 22 giải pháp chiến lược trên 2 nền tảng và 3 trụ cột theo hướng xây dựng Ngân hàng thuận tiện; Xây dựng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 xác định 4 chuyển dịch chiến lược trọng tâm là năng lực ngân hàng số, củng cố quan hệ khách hàng, năng lực thanh toán và năng lực quản trị rủi ro vượt trội; Tái cơ cấu ngân hàng, công ty: Kiện toàn quy chế, quy định quản lý tập đoàn. Đưa 2 công ty mới thành lập vào hoạt động là MBLife và MBCredit; Nâng cao năng lực cạnh tranh, Giữ ổn định chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tiết lộ sốc: “Không ai trong Hoàng gia Anh muốn kế vị ngai vàng” nóng nhất hôm nay