Cục Nghệ thuật biểu diễn: Sẽ kiến nghị sửa những bất cập trong việc cấp phép ca khúc

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Sẽ kiến nghị sửa những bất cập trong việc cấp phép ca khúc 3

"Trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chúng tôi thường xuyên tổ chức công tác phổ biến và trong quá trình phổ biến đó cũng tiếp nhận các góp ý để hoàn thiện hơn các văn bản pháp luật. Thông qua sự việc này, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến để trình lãnh đạo Bộ VHTTDL xem xét sửa những gì không phù hợp" - đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) chia sẻ quanh quy định cấp phép ca khúc hiện nay đang làm khó nghệ sĩ và công chúng.
Ai cấp phép ca khúc trước 1975?

Ai cấp phép ca khúc trước 1975?

Một lần nữa việc cấp phép ca khúc sáng tác trước năm 1975 lại được xới lên. Cục đề nghị các sở sưu tầm lên danh sách, sở nói không có kinh phí, nguồn nhân lực.