Đường golf rộng, đường bay hẹp

Đường golf rộng, đường bay hẹp 18

Cái tít rất hay trên không phải của người viết mà cóp nhặt trên mạng, đây là một câu có thể diễn đạt được khái quát tình hình hiện nay ở sân bay Tân Sơn Nhất.