Cô giáo mầm non

Cô giáo mầm non

Đi qua trước cửa trường mầm non trong khu tập thể (một khu tập thể cũ kỹ xây từ đời đầu bao cấp, nhưng vẫn có một trường mầm non to rộng, có sân chơi cầu trượt, tường vẽ thỏ mèo), bao giờ em cũng thích chậm lại một chút để ngắm bọn trẻ con tung tăng.
Truyền cho học trò ngọn lửa tình yêu với chủ quyền biển đảo

Truyền cho học trò ngọn lửa tình yêu với chủ quyền biển đảo

Không nằm trên lý thuyết giảng dạy, việc dạy tích hợp đưa học trò đến với mô hình trực quan sinh động, ở đó có đảo Trường sa, Hoàng sa, hay đảo Côn Lôn, rồi Phú Quốc… thuộc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã tạo nên ấn tượng mạnh đối với học trò.
Các
dịch
vụ