Làm gì để không phải làm thuê trên “sân nhà”?

Làm gì để không phải làm thuê trên “sân nhà”?

Từ năm 2015, nhân lực Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt để khẳng định mình khi hòa nhập cộng đồng ASEAN. Làm thế nào để người Việt không trở thành người làm thuê giá rẻ trên chính đất nước mình; Việt Nam cần chuẩn bị gì để đối mặt với những thách thức và tận dụng tối đa cơ hội việc làm trong quá trình hội nhập… là những vấn đề đang tạo sự quan tâm đặc biệt.
Các
dịch
vụ