Vụ cháy khách sạn Kim Linh: Rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời

Vụ cháy khách sạn Kim Linh: Rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời

Ngày 12.11, Cảnh sát PCCC TPHCM đã tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy trên. Qua đó, những mặt làm tốt và những mặt làm chưa tốt trong vụ cháy này đã được đúc kết, rút kinh nghiệm cho toàn bộ lực lượng để thực hiện tốt hơn công tác PCCC tại các khách sạn, nhà cao tầng trên địa bàn. Sau buổi họp rút kinh nghiệm, Phòng cảnh sát PCCC quận 1 và nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được tặng giấy khen của cảnh sát PCCC TPHCM và UBND quận 1…
Các
dịch
vụ