Biểu dương, khen thưởng 70 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

 Biểu dương, khen thưởng 70 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30.4.1975 – 30.4.2015) do TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức sáng 24.4, EVNSPC đã biểu dương, khen thưởng số tiền 590 triệu đồng cho 40 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (giai đoạn 2010 -2014).
Công đoàn các Khu CN-Khu KT Khánh Hòa: Phát triển gần 4.700 đoàn viên trong các doanh nghiệp FDI

Công đoàn các Khu CN-Khu KT Khánh Hòa:  Phát triển gần 4.700 đoàn viên trong các doanh nghiệp FDI

Đó là thành tích xuất sắc của Công đoàn các Khu CN-Khu KT tỉnh Khánh Hòa trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2011-2015). Thời điểm này, CĐ các Khu CN-Khu KT Khánh Hòa đã phát triển được 32 CĐCS, trong đó có 18 doanh nghiệp FDI, 14 DN tư nhân và công ty cổ phần, với gần 8.200 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 68 % tổng số lao động đang làm việc tại các DN có tổ chức CĐ.
Các
dịch
vụ