Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: "Khen thưởng phải thiết thực và thúc đẩy thi đua"

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: "Khen thưởng phải thiết thực và thúc đẩy thi đua"

Sáng 28.3, LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị biểu dương 194 cá nhân và 12 tập thể gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ TP (giai đoạn 2010-2014). Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP đã đến dự.
Người tố cáo tham nhũng được khen thưởng tối đa khoảng 3,4 tỉ đồng

Người tố cáo tham nhũng được khen thưởng tối đa khoảng 3,4 tỉ đồng

Theo Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, vừa được Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành, người tố cáo tham nhũng tùy theo mức độ sẽ được khen thưởng bằng các hình thức: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Các
dịch
vụ