Tham gia BHXH thế nào khi giao kết với nhiều người sử dụng lao động

Tham gia BHXH thế nào khi giao kết với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng chỉ được tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tại Cty đầu tiên nơi mà người lao động giao kết HĐLĐ đầu tiên mà không được phép tham gia đóng BHXH cùng lúc ở nhiều Cty khác nhau.
Có phải bồi thường khi không có hợp đồng đào tạo?

Có phải bồi thường khi không có hợp đồng đào tạo?

Bạn T.H - email: thuhuong.mimo89@xxx trình bày: Tôi làm việc tại Cty được khoảng 3 tháng nhưng chưa ký HĐLĐ và đã xin nghỉ vì lý do công việc không phù hợp. Khi tôi đến nhận lương thì phòng nhân sự nói sẽ giữ lại 1 triệu đồng tiền đào tạo. Tôi làm công nhân ở bộ phận hoàn thiện, lúc tuyển dụng thì Cty không nói tới việc giữ khoản tiền này. Cty làm thế có đúng không?