Những ai đã “quy hoạch băm nát thủ đô”?

Những ai đã “quy hoạch băm nát thủ đô”? 25

Hai từ “băm nát” được chính Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thẳng thắn chỉ ra khi làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc. Vậy câu hỏi đặt ra là: Những ai đã “quy hoạch băm nát thủ đô”?