VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường từ 17 - 19 năm tù

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường từ 17 - 19 năm tù

VKS vừa đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường từ 13 – 14 năm tù về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, và 4 đến 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”. Tổng hình phạt cả hai tội từ 17 – 19 năm tù.
1
Các
dịch
vụ