Tăng vốn cho VAMC nếu nợ xấu cao hơn dự kiến

Tăng vốn cho VAMC nếu nợ xấu cao hơn dự kiến

Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) vừa được thành lập với kỳ vọng sẽ giúp xử lý nợ xấu và khơi thông dòng vốn tín dụng. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều ý kiến thắc mắc xung quanh việc hoạt động của VAMC.