Chính sách xoay trục Châu Á của  Tổng thống Obama đang khởi sắc

Chính sách xoay trục Châu Á của Tổng thống Obama đang khởi sắc

Khi Tổng thống Obama tuyên bố năm 2011 rằng, ông muốn chính sách đối ngoại của Mỹ "xoay trục" sang Châu Á, một số người đã xem thường ý tưởng này và coi nó như một động thái vụng về để Mỹ trốn chạy khỏi cuộc xung đột hỗn loạn tại Trung Đông.
Chính sách xoay trục Châu Á của Tổng thống Obama đang khởi sắc

Chính sách xoay trục Châu Á của Tổng thống Obama đang khởi sắc

Khi Tổng thống Obama tuyên bố năm 2011 rằng, ông muốn chính sách đối ngoại của Mỹ "xoay trục" sang Châu Á, một số người đã xem thường ý tưởng này và coi nó như một động thái vụng về để Mỹ trốn chạy khỏi cuộc xung đột hỗn loạn tại Trung Đông.