Cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp

Dung Nhi
Chia sẻ

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU về thực hiện kết luận số 09-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tình hình kinh tế xã hội (KTXH), dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2017, nhằm đóng góp vào các chỉ tiêu KT, XH chung của cả nước mà Nghị quyết 23/2016/QH14 đã đề ra.

Theo đó, năm 2017, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

Về chỉ tiêu chủ yếu, thành phố phấn đấu trong năm 2017, tốc độ tăng GRDP từ 8,5 - 9,0%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 86 - 88 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn từ 11 - 12%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 4 - 5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 204.772.000 triệu đồng; tổng thu ngân sách địa phương là 78.539.245 triệu đồng; tổng chi ngân sách địa phương: 78.043.245 triệu đồng, trong đó chi đầu tư phát triển: 33,448.222 triệu đồng, chi thường xuyên: 42.067.663 triệu đồng. Bội thu ngân sách địa phương năm 2017 (từ tiết kiệm chi thường xuyên): 496.000 triệu đồng, để thực hiện dự toán chi trả nợ gốc các khoản thành phố đã huy động cho đầu tư phát triển. Phát hành trái phiếu xây dựng thủ đô năm 2017 huy động 3.500 tỉ đồng để triển khai đầu tư các công trình trọng điểm của thành phố theo tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm.

Thành phố đặt mục tiêu giảm tỉ suất sinh thô so với năm trước 0,1%; giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước 0,1%; giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,2%; số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm 24; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 82,8%; giảm tỉ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,6%; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: Dưới 4%; tỉ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo 59,5%; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 80; tỉ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 86,5%; tỉ lệ làng (thôn, bản) được công nhận danh hiệu “Làng (thôn, bản) văn hóa”: 60%; tỉ lệ tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) văn hóa”: 70,5%; tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị: 100%, khu vực nông thôn: 40%; tỉ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị: 98%, khu vực nông thôn: 88%; tỉ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cụm công nghiệp xây mới: 100%, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động: 55,8%...

Để đạt được các mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình hành động của Thành ủy, đưa những nội dung của chương trình thuộc lĩnh vực quản lý vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi của địa phương, đơn vị, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017” nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và các năm tiếp theo.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 16-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Nghị quyết 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp hiệu quả giữa phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực... Đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu, Hà Nội tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế; kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân dưới 5%/năm; giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm có khoảng 35 - 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; năng suất lao động xã hội tăng bình quân 6,5%/năm; đến năm 2020, tỉ trọng lao động đang làm việc đã qua đào tạo từ 70 - 75%; tỉ trọng lao động nông nghiệp trong lao động xã hội là 20%; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 35-40%.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Macron giảm mạnh chưa từng có