“Cụ thể hóa 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI thông qua”

Yến Nhi
Chia sẻ

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải sáng 16.3 tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đối với các cán bộ chủ chốt́.

Ngay sau đại hội, với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm, Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy khóa XVI; xây dựng 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở cụ thể hóa 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá đã được Đại hội XVI thông qua. “Thành ủy tổ chức hội nghị này nhằm nhấn mạnh với tất cả các đồng chí cán bộ chủ chốt về yêu cầu, trách nhiệm đặt ra đối với mỗi cấp, mỗi ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, sau hội nghị này, cấp ủy Đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với tinh thần Đại hội XII của Đảng, thực tiễn của cơ sở và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình để chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. Đối với cấp TP, cần tập trung ưu tiên, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng 8 chương trình công tác lớn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ; đồng thời, chủ động xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực tiễn của Đảng bộ thủ đô.

Trước mắt, các cấp, các ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2016. Trọng tâm là: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 4.1.2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15.1.2016, của Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 14.4.2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị TP; tiếp tục thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, quản lý đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô về Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP; đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết theo hướng: Cần làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích rõ để đáp ứng yêu cầu của từng cấp uỷ; tăng cường thảo luận, đối thoại; tạo sự thống nhất về nhận thức, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP vào cuộc sống. Gắn việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước của TP, địa phương, đơn vị.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - bà Ngô Thị Thanh Hằng - đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP, trong đó, dành nhiều thời gian đi sâu, phân tích các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 5 năm tới đã được đại hội thông qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng thông báo nhanh tới các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố về kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) vừa diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12.3.2016.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Tesla Model X đạt 5 sao trong bài kiểm tra độ an toàn