Bảo hiểm xã hội nỗ lực triển khai hiệu quả 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

LĐO THÙY DUNG
Chia sẻ

Vừa qua, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cải cách hành chính (CCHC) và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ngành BHXH xác định tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 08 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ngành BHXH tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho biết, năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung toàn Ngành đã có nhiều nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả nổi bật về công tác thu và phát triển đối tượng; công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác thực hiện chính sách BHXH; công tác thực hiện chính sách BHYT...

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung chia sẻ, thảo luận, đánh giá về những mặt còn hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực thu, phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT, kiểm soát chi phí KCB BHYT, CCHC, ứng dụng CNTT,… đồng thời dự báo những khó khăn, thách thức với Ngành trong năm 2017 và đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi để triển khai hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Bảo hiểm xã hội nỗ lực triển khai hiệu quả 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 ảnh 1
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu kết luận Hội nghị

Bước sang năm 2017, Ngành BHXH xác định tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và nhân dân; hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 08 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức tổng hợp kết quả triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và đề xuất với Ban Kinh tế Trung ương báo cáo Ban Bí thư tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012- 2015 và 2020” và Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013- 2020”. Tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược và kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương.

Thứ ba, 
tiếp tục thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở KCB; phấn đấu hoàn thành việc tin học hóa các hoạt động của Ngành theo đúng lộ trình, nhất là các hoạt động liên quan đến phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao. 

Thứ tư, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo,… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tích cực tham gia.

Thứ năm, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho NLĐ; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tài chính của Ngành theo quy định mới của Chính phủ, đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của Ngành. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Ngành để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ bảy, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ Đề án "Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ KCB đến khả năng cân đối quỹ BHYT" và Đề án "Xây dựng mô hình tổ chức BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ở Việt Nam" được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các chương trình ủng hộ, từ thiện đang được triển khai trong cả nước và trong toàn Ngành.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Khám phá sự lợi hại của tàu đổ bộ đệm khí của quân đội Mỹ