BHXH TỈNH SƠN LA: “Điểm sáng” quản lý hiệu quả quỹ BHXH, BHYT

LĐ - 27 TRIỆU THÁI MINH
Chia sẻ

Mới đây, tại hội nghị xây dựng kế hoạch công tác năm 2017, ngành BHXH Sơn La quyết tâm tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 14.9.2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020, phấn đấu năm 2017 có 94,3% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm

Để đạt được kết quả công tác cao nhất, ngành BHXH Sơn La sẽ phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu với UBND tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện Luật BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, đạt và vượt từ 1% trở lên.

Tăng cường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, thực hiện quản lý có hiệu quả quỹ BHXH, BHYT, tập trung giảỉ quyết tốt các chế độ BHXH, quản lý tốt đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định. Ngành phấn đấu năm 2017 có 94,3% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT.

BHXH TỈNH SƠN LA: “Điểm sáng” quản lý hiệu quả quỹ BHXH, BHYT ảnh 1

Dù điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn nhưng ngành BHXH Sơn La vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Cách làm cụ thể

Ngành BHXH Sơn La sẽ triển khai và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm mục tiêu cắt giảm số lần và giảm số giờ giao dịch BHXH, BHYT. Áp dụng và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các quy trình nghiệp vụ.

Song song đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Đặt mục tiêu 100% công chức, viên chức, LĐHĐ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có từ 90% trở lên CCVC, LĐHĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 100% công chức, viên chức, LĐHĐ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phấn đấu năm 2017 công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; 100% tổ công đoàn đạt vững mạnh. 100% số đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu tích cực, không có đoàn viên yếu kém; 100% đoàn viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Không có công chức, viên chức, LĐHĐ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật và các nội quy, quy chế của ngành và của cơ quan, 100% công chức, viên chức LĐHĐ không sinh con thứ ba trở lên. 100% công chức, viên chức chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31.1.2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La về việc nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của đảng viên, công chức, viên chức.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Cuộc chiến tranh giành tài nguyên của mặt Trăng đang nóng lên từng ngày