XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:

Chủ trương hợp lòng dân

LĐ - 178 Quang Hiếu
Chia sẻ

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ý nghĩa của chương trình mục tiêu lớn với an sinh xã hội và phát triển kinh tế vùng nông thôn một lần nữa được khẳng định. Theo đó, chủ trương hợp lòng dân và nhận sự đồng thuận lớn.

Nhân dân đồng tình

Qua 5 năm thực hiện, Chương trình xây dựng NTM đã tạo đột phá lớn trong phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội ở nông thôn; trở thành phong trào thi đua, phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trong cả nước...

Đến nay có 1.965 xã đạt 19 tiêu chí (đạt 22%) tăng thêm 4,9% so với cuối năm 2015, bình quân cả nước đạt 13,0 tiêu chí/xã (tăng 8,3 tiêu chí so với 2010); đã có 23 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 phù hợp với định hướng chương trình trong giai đoạn 2016-2020; rà soát lại quy hoạch, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.

Phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của từng vùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng thí điểm một số mô hình xử lý chất thải rắn và nước thải, mô hình cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn theo hướng xã hội hóa. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, ban hành Bộ tiêu chí cấp xã giai đoạn 2016-2020, tiếp cận theo hướng làm rõ hơn về nội hàm của các tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là tiêu chí “mềm” liên quan tới sinh kế, việc làm, thu nhập và đời sống tinh thần của cư dân nông thôn; linh hoạt trong việc ban hành tiêu chí về cơ sở hạ tầng, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù để chương trình mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân.

Chủ trương hợp lòng dân ảnh 1
 

Củng cố thành quả

Đối với các địa phương đã được công nhận NTM, cần có biện pháp củng cố, phát huy các giá trị đã đạt được để trở thành NTM kiểu mẫu. Đối với tiêu chí huyện NTM, khẩn trương hướng dẫn theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 5.4.2016 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hóa, gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng, dân cư và phát triển sản xuất.

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông và thi đua khen thưởng năm 2016; khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 theo hướng yêu cầu tiêu chuẩn thi đua phải cao hơn, tập trung vào những tiêu chí liên quan đến sản xuất, văn hóa, an ninh, xã hội, môi trường; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức trao giải thưởng báo chí hằng năm về NTM.

Phát huy hợp tác quốc tế trong xây dựng NTM, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ nguồn lực các nước và tổ chức quốc tế cho chương trình; tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng NTM.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chỉ 1 Phó chủ tịch được ký giấy chứng tử là "hiểu lầm"