Đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục”

LĐ - 202 Hoàng Anh
Chia sẻ

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3222/BHXH-ST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Ngày 2.12.2014, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký, ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 văn bản quy định: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: ghi từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Những người đã có đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 1.1.2015 thì ghi từ ngày 1.1.2015; từ ngày 1.1.2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 5 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì đến thời điểm hiện nay nhiều người đã đủ thời gian 5 năm liên tục nhưng chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT, gây phiền hà trong việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và nâng cao vai trò, trách nhiệm phục vụ của cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung:

Trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình do Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam cung cấp, BHXH tỉnh thực hiện rà soát dữ liệu người tham gia BHYT, để thực hiện đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” khi thẻ BHYT hết hạn. Trường hợp khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” trả cho người tham gia BHYT.

Đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” ảnh 1
 

Đảm bảo niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; thông tin cho mọi người dân được biết về quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả; đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT.

Liên quan đến biểu hiện lạm dụng trục lợi trong KCB BHYT, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường công tác chỉ đạo/phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT. Phối hợp với Bộ Y tế, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (như thực hiện thông tư 37 và các nội dung khác); chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, thuốc an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Rà soát lại một số mức giá bất hợp lý (cao không phù hợp) của các DVKT để kiến nghị điều chỉnh: xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, nội soi tai mũi họng...; Ban Thực hiện chính sách BHYT cần có báo cáo tổng quát, làm rõ thực trạng, nguyên nhân bội chi của từng địa phương. Đặc biệt, phải chỉ rõ những dấu hiệu, địa chỉ, hình thức, mức độ trục lợi quỹ ở từng địa phương; cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác của Ngành tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách, bổ sung, hoàn thiện phần mềm giám định điện tử và mã định danh cá nhân.

BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên, liên tục tổng hợp phân tích tình hình chi phí KCB, sử dụng quỹ KCB trên địa bàn; tại các cơ sở KCB BHYT, so sánh đối chiếu với tháng trước, quý trước, cùng kỳ năm trước để phát hiện bất thường tại mỗi cơ sở KCB để tìm hiểu nguyên nhân và có các giải pháp can thiệp kịp thời.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Hàng loạt web xem phim trực tuyến không bản quyền sắp sửa lao đao