BHXH GIA LAI:

Hiệu quả từ hình thức tuyên truyền đối thoại trực tiếp

LĐ - 250 QUẾ MINH
Chia sẻ

Xác định tuyên truyền là hình thức hiệu quả nâng cao nhận thức của người dân và DN về chính sách, pháp luật BHXH, thời gian qua BHXH Gia Lai triển khai nhiều mô hình tuyên truyền đa dạng. Trong đó, hình thức tuyên truyền qua đối thoại trực tiếp thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chọn hình thức phù hợp

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh Gia Lai đã lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền được BHXH tỉnh chú trọng là đối thoại trực tiếp với nhân dân, người lao động, chủ sử dụng lao động về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Luật BHXH năm 2014. Qua đó, đã tác động tích cực đến nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về chính sách BHXH, BHYT. Tổ chức tuyên truyền đối thoại trực tiếp về chính sách BHYT HSSV cho các trường học vào đầu năm học mới.

Gần đây, BHXH tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2016. Qua đó, phổ biến các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT và các hướng dẫn liên quan, tạo điều kiện cho người dân nâng cao nhận thức về Luật BHXH, BHYT hướng đến mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Hiệu quả từ hình thức tuyên truyền đối thoại trực tiếp ảnh 1
 

Các nhiệm vụ trọng tâm

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Gia Lai đã đưa ra một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể tích cực phối hợp với BHXH trong tổ chức thực hiện, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tập trung tuyên truyền các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW, mục tiêu về BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền với các nội dung: Những điểm mới, nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm; những quy định, hướng dẫn thực hiện BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV; tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT... tới người lao động, chủ sử dụng lao động và nhân dân nắm được và tích cực thực hiện.

Thứ ba,tiếp tục đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua tọa đàm, đối thoại với người lao động, hội viên các hội, đoàn thể và nhân dân tại các xã. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trực quan nhân các ngày Lễ: Kỷ niệm Ngày thành lập Ngành, Ngày BHYT Việt Nam 01/7, Khai giảng năm học mới; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền đến tận cơ sở, tận người dân...

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung cho các cộng tác viên xã, phường, thị trấn, nhân viên bưu điện, đại lý thu...

Để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh luôn ý thức trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Từ trên cao: Xả lũ cuồn cuộn như thác ở Thủy điện Hòa Bình