Đóng BHXH 6 tháng, nhận BHXH một lần thế nào?

Đóng BHXH 6 tháng, nhận BHXH một lần thế nào?

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Làm 2 năm liên tục không được ký HĐLĐ phải làm sao??

Làm 2 năm liên tục không được ký HĐLĐ phải làm sao??

Trường hợp người lao động đã làm việc liên tục hai năm mà không được ký hợp đồng lao động, không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người sử dụng lao động đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về lao động, về bảo hiểm xã hội.
Phải làm sao khi không được đóng đủ BHXH?

Phải làm sao khi không được đóng đủ BHXH?

Nếu đã đi làm hơn 1 năm mà mới được Cty đóng BHXH 3 tháng là Cty đã không thực hiện đúng nghĩa vụ tham gia BHXH cho NLĐ. NLĐ có quyền yêu cầu Cty phải truy đóng BHXH cho đầy đủ.
Quy định về chức danh nghề nghiệp?

Quy định về chức danh nghề nghiệp?

Muốn thay đổi việc làm từ công tác thư viện tại trường tiểu học sang công tác giảng dạy tại trưởng cao đẳng phải chấm dứt làm việc tại trường tiểu học và đăng ký dự thi viên chức vào trường cao đẳng.
Nghỉ như thế nào là hợp pháp?

Nghỉ như thế nào là hợp pháp?

Trường hợp bị bệnh thì phải có giấy của cơ sở khám chữa bệnh được thành lập hợp pháp chỉ định cho nghỉ bệnh hưởng BHXH thì việc nghỉ mới hợp pháp.
Nghỉ việc như thế nào là hợp pháp?

Nghỉ việc như thế nào là hợp pháp?

Trường hợp bị bệnh thì phải có giấy của cơ sở khám chữa bệnh được thành lập hợp pháp chỉ định cho nghỉ bệnh hưởng BHXH thì việc nghỉ mới hợp pháp.
Quy định về chức danh nghề nghiệp?

Quy định về chức danh nghề nghiệp?

Muốn thay đổi việc làm từ công tác thư viện tại trường tiểu học sang công tác giảng dạy tại trưởng cao đẳng phải chấm dứt làm việc tại trường tiểu học và đăng ký dự thi viên chức vào trường cao đẳng.
Phải làm gì khi bị sa thải không có lý do?

Phải làm gì khi bị sa thải không có lý do?

Theo qui định, khi xử lý kỷ luật NLĐ thì NSDLĐ phải chứng minh được lỗi của NLĐ. Cuộc họp xét kỷ luật lao động phải có sự tham gia của đại diện tập thể LĐ; NLĐ phải có mặt để tự bào chữa hoặc nhờ luật sư, người khác bào chữa, việc xử lý kỷ luật phải được lập thành biên bản.
Nghỉ việc không xin phép có bị trừ tiền?

Nghỉ việc không xin phép có bị trừ tiền?

Nếu đang trong thời gian thử việc thì NLĐ có thể nghỉ việc không cần báo trước và vẫn được nhận đủ tiền lương cho những ngày đã làm việc thực tế.
Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Việc thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc, mà đây là chính sách do từng cơ quan, đơn vị áp dụng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đơn vị.

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Minh Hằng khóc và thừa nhận bị ép rời ghế nóng The Face